HC67

Teideal na nImeachtaí

I gcás ar bith ina bhfuil páirtí do dhlíthíocht na hArd-Chúirte ag agairt nó á agairt nó ceangailte leis na himeachtaí i gcáil ionadaíoch mar Riarthóir ad litem, mar sin, d'ainneoin chleachtas Phríomh-Oifig na hArd-Chúirte go dtí seo, tá sé oscailte do pháirtí den sórt sin an fhíric sin a thaifeadadh i dteideal na n-imeachtaí sin.

I gcás mar sin, ar theideal na n-imeachtaí (ina bhfuil an cosantóir á agairt) bheadh gearánaí AB in aghaidh. chosantóir XY (mar Riarthóir ad litem in Eastát N nach maireann).

Tiocfaidh an treoir chleachtais seo i bhfeidhm ón 1 Deireadh Fómhair, 2016.

Peter Kelly,
Uachtarán na hArd-Chúirte
20 Meán Fómhair, 2016

High court