HC17

Cistí cúirte - glacadh le lóisteáil

Caingne leagtha síos le haghaidh éisteachta
Ag glacadh le suim a íocadh isteach sa chúirt mar shásamh ar éileamh

Cuirtear in iúl do chleachtóirí nach bhfuil gá le hordú cúirte le haghaidh íocaíochta amach sa chás go seirbheáiltear fógra glactha d'airgead a lóisteáiltear i gcúirt de bhun Ordú 22 riail 4, i gcaingean atá leagtha síos le haghaidh éisteachta (ach faoi réir ag forálacha Ordú 22, riail 10 maidir le daoine nach mbeidh sui juris). Sula ndéantar iarratas ar an gcuntasóir, áfach, caithfidh cleachtóirí an Príomh-Chláraitheoir a chur ar an eolas i scríbhinn go bhfuil an caingean socraithe agus go féidir é a thógáil amach as an liosta cuí le haghaidh trialach, ag lua na huimhreach taifid agus na huimhreach liosta. Ba chóir cóip d'fhógra scríofa den sórt sin a chur isteach leis an gcuntasóir nuair a dhéantar iarratas ar íocaíocht amach.

High court