Níl an leathanach seo ar fáil go hiomlan sa Gaeilge go fóil.

Current Vacancies: Judicial Assistant to the Circuit Court

Current Vacancies: Judicial Assistant to the Circuit Court

The Courts Service is an independent State Agency established by the Courts Service Act, 1998.

Our mission is to support the judiciary and provide excellent services to all users of the courts thereby facilitating access to justice.

A long term strategic vision for the future of the Courts Service sets out our plan to re-design services around court users, leveraging digital technology to streamline services and ultimately delivering a modern court system. The coming years is an exciting time to be a member of Courts Service staff and be part of our evolving and modernising journey.

The role of a judicial assistant attached to the Circuit Court is to provide assistance to a judge in the carrying out of their judicial function.  This includes providing support with court going activities, research and administration.

Being a judicial assistant offers those at the early stages of their legal career a unique insight and  knowledge of the day to day running of the courts.   As a judicial assistant you will gain invaluable exposure to court practice and procedure, legislation, litigation, decision making from the perspective of a judge, and an insight of the workings of the public service.

This experience is proven to benefit career progression in the legal field.  Being a judicial assistant offers a rare opportunity to work closely alongside a member of the judiciary, as well as the opportunity to develop one’s own professional network. The information learned is transferable and beneficial to many different careers including going to the bar, starting a traineeship, progressing with further academia or joining the civil service.

Applications are invited from those able to demonstrate intellectual ability, excellent organisational and administrative skills and the desire to work in a large and dynamic organisation, as well as a high level of professional integrity at all times.

The key duties of the role are outlined in the Information booklet which can be found below

REQUIRED QUALIFICATIONS:

• Hold (or expect to hold) at least a 2.1 in a law degree at a minimum of level 8 on the National Framework of Qualifications in their final year exams.

• Have a good understanding of the work of the Irish courts system.

• Have a knowledge of modern legal research methods and materials.

• Have some experience conducting legal research (this can include academic research or research in the course of court case preparation)

Information Booklet

Application Form

 

Ceapachán mar Oifigeach Seirbhíse, Bré, Co. Chill Mhantáin

Ceapachán mar Oifigeach Seirbhíse, Bré, Co. Chill Mhantáin

Is mian leis an tSeirbhís Chúirteanna folúntas d’Oifigeach Seirbhíse i dTeach Cúirt Bhré, An Lárionad Cathrach, An Phríomhshráid, Bré, Co. Chill Mhantáin a líonadh

Sainchuntas Poist:

Go minic is iad na hOifigigh Seirbhíse an chéad phointe teagmhála a bhíonn ag custaiméirí na Seirbhíse Cúirteanna. 

Beifear ag súil go mbeidh dualgais mar seo a leanas á gcomhlíonadh ag an duine a cheapfar:

 • Seirbhís fáiltithe agus seirbhís do chustaiméirí
 • Bailiú, sórtáil agus seachadadh post inmheánach agus seachtrach
 • Bainistíocht ghníomhach Theach na Cúirte lena n-áirítear
  • Feidhmiú éifeachtach na ngeataí iontrála agus an charrchlóis
  • Monatóireacht a dhéanamh ar shlándáil sa limistéar fáiltithe, ag na geataí iontrála agus sa charrchlós, aláraim etc
  • Seiceálacha sláinte & sábháilteachta
  • Aird a thabhairt ar éifeachtúlacht fuinnimh
 • Eochracha a choimeád
 • Bainistíocht ghníomhach gach córas meicniúil i dTeach na Cúirte (i gcomhar leis na soláthraithe seirbhíse/Oifig na nOibreacha Poiblí (OPW))
 • Aon dualgais eile a bheidh á sannadh ag an mBainisteoir Líne
 • Cúraimí bunúsacha riaracháin (ríomhphoist, córais AD a nuashonrú (TF-bhunaithe))

Riachtanais Phearsanta

Ní mór don iarratasóir fianaise ar an méid seo a leanas a sholáthar:

 • scileanna maithe cumarsáide – ó bhéal agus i scríbhinn
 • cur chuige solúbtha agus a bheith in ann feidhmiú as a stuaim féin
 • an cumas oibriú mar dhuine d’fhoireann
 • a bheith toilteanach glacadh le freagracht as tascanna agus obair a chur i gcrích go tráthúil
 • a bheith críochnúil agus dúthrachtach
 • scileanna seirbhísí do chustaiméirí

Bunaithe ar nádúr na hoibre, ní mór go mbeadh an t-iarratasóir in ann obair láimhe fisiciúil a dhéanamh.

: Scála Tuarastail ó Dheireadh Fómhair 2020:

€442.95, €469.40, €479.37, €500.44, €519.26, €530.52, €543.70, €559.55, €586.64 [NMAX], €600.04 [LSI1]*, €621.36 [LSI2]**

Uaireanta Tinrimh:             43 uair 15 nóiméad sa tseachtain.

Iarratais:

Iarrtar ar dhaoine ar spéis leo iarratas a dhéanamh ar an bpost seo foirm iarratais a chomhlánú agus a sheoladh ar aghaidh roimh 12 meán lae, Dé Luain, an 31 Bealtaine, 2021. 

Ceapachán mar Oifigeach Seirbhíse, Bré: Application Form
Ceapachán mar Oifigeach Seirbhíse, Bré: Information Booklet

Beidh roinnt iarrthóirí á chur ar ghearrliosta againn agus tabharfar cuireadh chun agallaimh dóibh, bunaithe ar thaithí oibre ábhartha agus ar na riachtanais atá luaite leis an bpost. Bunófar painéal fiúntais i ndiaidh reáchtáil an chomórtais. Rachaidh an painéal seo in éag i ndiaidh dhá bhliain nó nuair atá úsáid bainte as, cibé acu is túisce.

Seol foirm iarratais chomhlánaithe trí ríomhphost chuig  EasternRO@Courts.ie    nó seol foirm chlóscríofa tríd an bpost chuig Comórtas an Oifigigh Seirbhíse, an tSeirbhís Chúirteanna,
Oifig Réigiún an Oirthir, Teach San Daibhí, An Phríomhshráid Thuaidh, An Nás, Co. Chill Dara

Ní ghlacfar le hiarratais i ndiaidh 12pm, Dé Luain, an 31 Bealtaine, 2021.

Ní ghlacfar le hiarratais a fhaightear i ndiaidh an dáta agus an ama seo.