Soláthraíonn an tSeirbhís Chúirteanna na táillí cúirte atá ar fáil ar an suíomh seo mar thagairt áisiúil. Ní airbheartaíonn an tSeirbhís Chúirteanna gurb iad an leagan údaraithe iad.

Is é an leagan údaraithe d’Ordú Táillí Cúirte an leagan a fhoilsíonn Oifig an tSoláthair agus atá ar fáil ó Oifig Foilseachán an Rialtais.

Tá cóipcheart maidir le reachtaíocht lena n-áirítear Ionstraimí Reachtúla a achtaíodh i 2001 agus ina dhiaidh sin dílsithe i dTithe an Oireachtais.

Cé go ndearnadh gach iarracht cruinneas na faisnéise/an ábhair atá ar an suíomh gréasáin a chinntiú, ní ghlacann an tSeirbhís Chúirteanna freagracht ar bith as cruinneas, iomláine nó cineál cothrom le dáta na faisnéise a chuirtear ar fáil ar an suíomh gréasáin agus ní thugann sí aon ráthaíocht, gealltanas ná barántaí ina leith agus ní ghlacann sí le haon dliteanas ar bith a eascraíonn as aon earráidí nó easnaimh.

Eolas Ginearálta

Eolas Ginearálta

   

Nasc go Táillí - Eolas Ginearálta

Treoracha agus Díolúintí

Treoracha agus Díolúintí

     

Nasc go Táillí - Treoracha agus Díolúintí

Táillí Coitinne Cúirte

Táillí Coitinne Cúirte

      

Nasc go Táillí Coitinne Cúirte

Táillí Uaschúirte

Táillí Uaschúirte

      

Nasc go Táillí Uaschúirte

Táillí na Cúirte Cuarda

Táillí na Cúirte Cuarda

     

Nasc go Táillí na Cúirte Cuarda

Táillí na Cúirte Dúiche

Táillí na Cúirte Dúiche

      

Nasc go Táillí na Cúirte Dúiche