Tá eolas anseo ar an gCúirt Uachtarach, a cleachtais agus a nósanna imeachta agus ar idirghníomhnú le hoifig na cúirte.

Cad a tharlaíonn sa Chúirt Uachtarach?

Cad a tharlaíonn sa Chúirt Uachtarach?

Is í an Chúirt Uachtarach cúirt an achomhairc dheiridh i ngnóthaí sibhialta agus coiriúla.

Cad a dhéanann Oifig na Cúirte Uachtaraí?

Cad a dhéanann Oifig na Cúirte Uachtaraí?

Tugann Oifig na Cúirte Uachtaraí tacaíocht riaracháin agus clárúcháin don Chúirt.

Ceisteanna Coitianta

Ceisteanna Coitianta

Ceisteanna coitianta faoi Nós Imeachta sa Chúirt Uachtarach.

Conas a chuirim isteach iarratas ar chead achomhairc?

Conas a chuirim isteach iarratas ar chead achomhairc?

Tá an nós imeachta a bhaineann le hiarratas a chur isteach ar chead achomhairc leagtha amach thíos.

Nótaire Poiblí agus Coimisinéir Mionn

Nótaire Poiblí agus Coimisinéir Mionn

Is é an Príomh-Bhreitheamh, ag suí i gcúirt oscailte, a cheapann Nótairí Poiblí. Déantar iarratais d'achainí ina léirítear áit chónaithe agus slí bheatha an achainígh agus a oiriúnaí atá sé/sí le bheith ceaptha ina nótaire poiblí.

Coiste Tagartha

Coiste Tagartha

Cliceáil i gcomhair tuilleadh eolais ar an gCoiste Tagartha