HC22

Dlí teaghlaigh - teastas ulmhachta

Ní thabharfar dáta éisteachta do chás a aistreoidh an máistir isteach i liosta an bhreithimh mura dtugann an dá thaobh nó go dtí go dtugann an dá thaobh deimhniú go bhfuil an cás réidh le haghaidh éisteachta agus go bhfuil follasú (i gcás go n-iarrtar é) comhlánaithe ag an dá thaobh. Beidh an treoir faoi réir ag na gnáthsrianta a d'fhéadfadh imthosca speisialta práinneachta a dhéachtú murach sin. Sa chás nach féidir leis an dá thaobh teacht ar aon intinn faoi dhóthaineacht an fhollasaithe, ba chóir iarraidh ar an mbreitheamh atá i gceannas an cheist a bhaineann le comhlíonadh a chinneadh sula bhféachtar le dáta éisteachta a fháil.

High court