HC23

Liosa foriarratas sa dlí coiteann

Iarrtar ar chleachtóir aon foriarratas ar dóigh go rachaidh a éisteacht thar 15 nóiméad a chur in iúl don chúirt.

Tabhair ar aird le do thoil nach mbronnfar atráthanna do thréimhsí níos lú ná coicís mura bhfuil cúiseanna láidre ann lena dhéanamh.

Orduithe le haghaidh breithiúnais trí mhainneachtain láithris agus breithiúnas trí mhainneachtain cosanta

Iarrtar ar chleachtóir a thabhairt ar aird go láimhseálfaidh an cláraitheoir iarratais ar atráth trí thoil scriosadh amach trí thoil agus chun síneadh ama a fháil chun Cosaint a sheachadadh trí thoil maidir le foriarratais liostaithe i liostaí foriarratas sa dlí coiteann 1 (ach amháin foriarratais liostaithe le haghaidh suí na cúirte) agus 2 ag 10.30 a chlog sa chúirt ina sanntar na liostaí.

Iarrtar ar chleachtóirí a thabhairt ar aird sa chás go mbronnann an chúirt breithiúnas trí mhainneachtain láithris ní tharraingeofar an tordú go dtí go gcuireann aturnae an ghearánaí teastas neamh-láithris isteach chuig an gcláraitheoir. Ba chóir teastais neamh-láithris a léiriú ag cuntar poiblí na Príomh-Oifige.

Iarrtar ar chleachtóirí a thabhairt ar aird sa chás go mbronntar breithiúnas trí mhainneachtain cosanta ní tharraingeofar an tordú mura gcuirfidh agus go dtí go gcuirfidh aturnae an ghearánaí teastas neamh chosanta isteach chuig an gcláraitheoir (mura bhfuil sé tugtha don chúirt cheana féin), is é sin cóip den ráiteas éilimh le formhuiniú air sin sínithe ag aturnae an ghearánaí dátaithe mar dháta an ordaithe nach bhfuil aon chosaint seachadta ar an ráiteas éilimh agus mionnscríbhinn de sheachadadh ráiteas éilimh comhadaithe.

 

High court