HC84

Tairiscintí ar Bhreithiúnas in Imeachtaí Toghairme Achomair

Déanann  HC 117  an Treoir Cleachtais seo a chúlghairm le héifeacht ón 5 Nollaig 2022.

De bhun fhorálacha Alt 10 d'Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha) 1961 ordaím leis seo, ón Luan an 4 Feabhra 2019 maidir le gach tairiscint lena lorgaítear cead breithiúnas deiridh a thaifeadadh de bhun hOrdú 37, riail 1 de Rialacha na nUaschúirteanna, in ionad iad a chur síos le héisteacht os comhair Mháistir na hArd-Chúirte, go gcuirfear síos iad le héisteacht os comhair Bhreitheamh na hArd-Chúirte agus déanfar iad a liostú i liosta tairisceana faoi ghnáthchóras dlí ar an Luan cuí.

Peter Kelly,
Uachtarán na hArd-Chúirte
Arna dhátú an 23 Eanáir, 2019

High court