Is ceart reachtúil é an tAcht um Shaoráil Faisnéise a bhronntar ar gach duine den phobal le haghaidh rochtain ar thaifid atá faoi choinneáil ag comhlachtaí poiblí fad a bhíonn siad ag cothromú leas an phobail agus an ceart le príobháideachas daoine.

Ag cloí leis an Acht um SF, cuireann an tSeirbhís Cúirteanna eolas ar fáil faoin eagraíocht agus a  gníomhaíochtaí tríd an Scéim Foilsitheoireachta agus cuirtear rochtain ar fáil ar na cinntí a rinneadh ar na hiarratais le haghaidh eolais neamhphearsanta trínár Loga Nochta. Má tá tú ag smaoineamh ar chur isteach ar iarratas le haghaidh eolais, b’fhéidir go  mbeadh sé áisiúil athbhreithniú a dhéanamh ar an Scéim Foilsitheoireachta agus an Cuntas Nochta, mar tá seans go bhfuil an t-eolas atá de dhíth agat ar fáil cheana féin ar na leathanaigh seo. Tá eolas ar fáil chomh maith ar Thuarascáil Bhliantúil na Seirbhíse Cúirteanna.

Fógra Díolúine na dTaifead Cúirte

Díolúine faoi roinn 42(a)(i) den Acht um Shaoráil Faisnéise 2014:
Tá sé tábhachtach tabhairt faoi deara go bhfuil taifid na gCúirteanna faoi dhliteanas  don srian a chuirtear ar fáil faoin roinn 42 (a)(i) den Acht um Shaoráil Faisnéise. 42(a)(i).Mar sin, níl na taifid a bhí faoi choinneáil nó a bhí cruthaithe ag an oifig, seachas na cinn a bhaineann le riarachán ginearálta na hOifige, inrochtana faoin Acht um SF. Ciallaíonn sé seo nach bhfuil taifid maidir le himeachtaí cúirteanna inrochtana faoin Acht SF.
 

Lasmuigh den Acht SF, tá an ceart rochtana ar thaifid chúirteanna ar leith in áirithe de ghnáth do pháirtí a bhaineann sé leis nó a chuid ionadaithe dlíthe.

Má tá tú ag lorg rochtain  ar thaifid chúirteanna, déan teagmháil leis an oifigeach cúirte ábhartha díreach lasmuigh de SF.

Tá liosta cuimsitheach de na hoifigí cúirteanna ar fud an domhain ar fáil anseo.

Déan teagmháil linn  le do thoil, le haghaidh eolas breise má tá aon fhiosrúcháin agat a bhaineann le haon rud thuas.

Rochtain ar Thaifid Chúirteanna

Rochtain ar Thaifid Chúirteanna

Conas cáipéisí a bhaineann le himeachtaí cúirteanna a fháil.

Conas Iarratais SF a dhéanamh

Conas Iarratais SF a dhéanamh

Treoir ar conas Iarratais SF a dhéanamh

Scéim Foilsitheoireachta

Scéim Foilsitheoireachta

Clár le haghaidh rochtain a thabhairt ar thaifid lasmuigh den SF

Táillí

Táillí

Uaireanta bíonn táillí riachtanacha i gceist le hIarratais SF

Conas achomharc a dhéanamh ar Chinneadh SF

Conas achomharc a dhéanamh ar Chinneadh SF

Treoir ar chonas achainí achomharc a dhéanamh ar chinneadh ar d’iarratas SF

Rochtain ar Eolas faoin Timpeallacht

Rochtain ar Eolas faoin Timpeallacht

Pobail Eorpaigh (Rochtain ar Eolas faoin Timpeallacht) Rialacháin 2007-2014 (S.I. Uimhir. 133 de 2007 S.I Uimhir. 662 de 2011 S.I Uimhir. 615 de 2014 S.I 

Déan Teagmháil Linn

Déan Teagmháil Linn

Sonraí teagmhála don Ionad SF den tSeirbhís Cúirteanna.