HC88

Coimircithe Cúirte

De bharr srianta atá i bhfeidhm le haghaidh Covid-19 déantar an ceanglas maidir le seirbheáil phearsanta Ordú Fiosrúcháin ar Fhreagróir d’iarratas ar choimircíocht a bhfuil Caomhnóir ad Litem ceaptha aige a ligean thar ceal. Féadfar an tOrdú Fiosrúcháin a sheirbheáil trí sheirbheáil ar an gCaomhnóir ad Litem.

Fanfaidh an treoir chleachtais seo i bhfeidhm go dtí go bhfógrófar a mhalairt.


__________________
Peter Kelly,
Uachtarán na hArd-Chúirte

Arna dhátú an 19 Márta, 2020
Scortha ar an 06/07/2020 ag Uachtarán na hArd-Chúirte 
Arna chur ar ais ar an 07/10/2020 ag Uachtarán na hArd-Chúirte 

High court