HC109

Cúlghairtear Treoir Chleachtais HC90

Eisímse, Mary Irvine, Uachtarán na hArd-Chúirte, leis seo an treoir chleachtais seo a leanas de réir alt 11(12) agus (13) den Acht um an Dlí Sibhialta agus an Dlí Coiriúil (Forálacha Ilghnéitheacha), 2020.

Cúlghairtear leis seo Treoir Chleachtais HC90.

______________
Mary Irvine
Uachtarán na hArd-Chúirte
Arna dhátú an 9 Meán Fómhair, 2021.

High court