Innéacs na Rialacha

Stádas Rialacha na nUaschúirteanna 19 Aibreán 2019

Order 139 Ordú 137 : I.R. Uimh. 597 de 2006
Ordú 1 Imeachtaí a thionscnamh
Ordú 1A I.R. Uimh. 248 de 2005
Ordú 1B Ordú 1B
Ordú 2 Nós imeachta le toghairm achomair
Ordú 3 Nós imeachta le toghairm speisialta
Ordú 4 Formhuiniú an éilimh & Formhuiniú an tseolta
Ordú 5 Toghairmeacha agus achainíocha a eisiúint
Ordú 6 Toghairmeacha comhthráthacha
Ordú 7 Aturnaetha
Ordú 8 Toghairm a athnuachan
Ordú 9 Toghairm a sheirbheáil
Ordú 10 Seirbheáil ionadach
Ordú 11 Seirbheáil lasmuigh den dlínse
Ordú 11A I.R. Uimh. 9 de 2016
Ordú 11B Rialacha na nUaschúirteanna (Coinbhinsiún Lugano, Cothabháil agus Seirbhís), 2013 : I.R. Uimh. 307 de 2013
Ordú 11C Seirbheáil lasmuigh den Dlínse faoi: Rialachán (CE) Uimh. 2201/2003 (Cúrsaí Pósta agus Cúrsaí Freagrachta Tuismitheoirí) ón gComhairle Rialachán (CE) Uimh. 4/2009 (Oibleagáidí Cothabhála) ón gComhairle : I.R. Uimh. 307 de 2013
Ordú 11D Seirbheáil Doiciméad lasmuigh den Dlínse ach laistigh den AE (Rialachán Uimh. 1393/2007) : I.R. Uimh. 280 de 2009
Ordú 12 Láithreas
Ordú 13 Mainneachtain láithriú
Ordú 13A I.R. Uimh. 9 de 2016
Ordú 14 Caingne ag gnólachtaí agus daoine ag a mbeidh gnó á sheoladh in ainmneacha seachas a nainmneacha féin, agus caingne ina gcoinne sin
Ordú 15 Páirtithe
Ordú 16 Nós imeachta tríú páirtí
Ordú 17 Athrú páirtithe trí bhás, 7rl.
Ordú 18 Cúiseanna caingne a uamadh
Ordú 19 Pléadáil i gcoitinne
Ordú 20 Ráiteas éilimh
Ordú 21 Cosaint agus frithéileamh
Ordú 22 Íoc isteach sa chúirt agus amach aistí agus forthairiscint
Ordú 23 Freagra agus pléadálacha ina dhiaidh sin
Ordú 24 Ábhair a thiocfaidh chun cinn fad a bheifear ag feitheamh ar an gcaingean
Ordú 25 Ponc dlí a thriail
Ordú 26 Scor
Ordú 27 Mainneachtain pléadála
Ordú 28 Leasú
Ordú 29 Urrús i leith costas
Ordú 30 Orduithe taoibhe
Ordú 31 Agarcheisteanna, follasú agus iniúchadh
Ordú 32 Admhálacha
Ordú 33 Saincheisteanna, cuntais agus fiosrúcháin
Ordú 34 Cás speisialta
Ordú 35 Saincheisteanna fíorais gan phléadálacha
Ordú 36 Triail
Ordú 37 Imeachtaí arna dtionscnamh le toghairm achomair a éisteacht
Ordú 38 Imeachtaí arna dtionscnamh le toghairm speisialta a éisteacht
Ordú 39 Fianaise
Ordú 40 Mionnscríbhinní
Ordú 41 Foriarratas ar bhreithiúnas agus breithiúnas a thaifeadadh
Ordú 42 Forghníomhú
Ordú 42A I.R. Uimh. 9 de 2016
Ordú 42B Orduithe Forghníomhaithe Eorpacha : I.R. Uimh. 3 de 2006
Ordú 42C I.R. Uimh. 551 de 2008
Ordú 42D I.R. Uimh. 161 de 2016
Ordú 42E Ordú Eorpach um Chaomhnú Cuntas : I.R. Uimh. 156 de 2017
Ordú 43 Orduithe fieri facias agus forghabhála
Ordú 44 Astú agus cimiú
Ordú 45 Astú fiach
Ordú 46 Orduithe muirir agus orduithe stoptha
Ordú 47 Ordú seilbhe
Ordú: 48 Ordú seachadta
Ordú 50 Orduithe idirbhreitheacha
Ordú 51 Díolacháin ag an gcúirt
Ordú 52 Foriarratais agus iarratais eile
Ordú 54 Riarachán, iontaobhais agus morgáistí
Ordú 55 An Scrúdaitheoir
Ordú 56 Uimh. 361 de 2010
Ordú 56A Idirghabháil agus próisis eile um Réiteach Díospóide Malartach : I.R. Uimh. 13 de 2018
Ordú 56B Breithniú : I.R. Uimh. 450 de 2016
Ordú 57 Idirphléadáil
Ordú 58 Imeachtaí insan Chúirt Uachtarach : I.R. Uimh. 583 de 2018
Ordú 59 Níl ábhar ar fáil sa Ghaeilge don ordú seo.
Ordú 60 Ceart an Ard-Aighne chun fógra a fháil faoi shaincheisteanna bunreachtúla
Ordú 60A Ceart an Ard-Aighne agus an Choimisiúin um Chearta an Duine chun Fógra a fháil faoi Imeachtaí a mbeidh Saincheist Dearbhaithe Neamhréireachta i gceist iontu : I.R. Uimh. 211 de 2004
Ordú 61 Achomhairc ón gCúirt Chuarda
Ordú 61A I.R. Uimh. 189 de 2018
Ordú 62 Cásanna a shonrú don Ard-Chúirt
Ordú 63 Máistir na hArd-Chúirte
Ordú 63A Imeachtaí Trachtála : I.R. Uimh. 2 de 2004
Ordú 63C Caingne seansaireachta agus neamhghiúiré agus imeachtaí ainmnithe eile: nósanna imeachta réamhthrialach : I.R. Uimh. 255 de 2016
Ordú: 63B Imeachtai Iomaíochta : I.R. Uimh. 130 de 2005
Ordú 64 Aimiréalacht
Ordú 65 Mionaoisigh
Ordú 65A I.R. Uimh. 63 de 2018
Ordú 66 Naín
Ordú 67 Choimircithe cúirte (seachas mionaoisigh)
Ordú 68 Ioncam
Ordú 69 Cosantóir a ghabháil faoin Debtors Act (Ireland), 1872
Ordú 70 Cúiseanna agus ábhair maidir le pósadh
Ordú 70A Dlí teaghlaigh : I.R. Uimh. 343 de 1997
Ordú 70B Páirtnéireacht shibhialta agus comhchónaí : I.R. 348 de 2011
Ordú 71 An Legitimacy Declaration Act (Ireland), 1868
Order 72 Na Settled Lands Acts, 1882 go 1890
Ordú 72A I.R. Uimh. 149 de 2010
Ordú 73 Íocaíocht isteach sa chúirt faoin Trustee Act, 1893, agus faoin Supreme Court of Judicature (Ireland) Act, 1877
Ordú 74 Imeachtaí faoi Chuid 11 d'Acht na gCuideachtaí 2014 (Foirceannadh Cuideachtaí) : I.R. Uimh. 255 de 2015
Ordú 74A I.R. Uimh. 255 de 2015
Ordú 74B I.R. Uimh. 255 de 2015
Ordú 75 I.R. Uimh. 255 de 2015
Ordú 75A Níl ábhar ar fáil sa Ghaeilge don ordú seo.
Ordú 75B Níl ábhar ar fáil sa Ghaeilge don ordú seo.
Ordú 75B Níl ábhar ar fáil sa Ghaeilge don ordú seo.
Ordú 75C An tAcht um Chúiteamh dInfheisteoirí : I.R. Uimh. 270 de 2001
Ordú 76 Féimheacht : I.R. Uimh. 120 de 2012
Ordú 76A An tAcht um Dhócmhainneacht Phearsanta 2012 : I.R. Uimh. 316 de 2013
Ordú 77 Cistí sa chúirt : I.R. Uimh. 51 de 2005
Ordú 78 Rialacha na nUaschúirteanna
Ordú 79 An Oifig Phrobháide
Ordú 80 Na Clárlanna Probháide Ceantair
Ordú 81 Na Bills of Sale (Ireland) Acts, 1879 agus 1883
Ordú 81A I.R. Uimh. 31 de 2008
Ordú 82 Gníomhais chomhshocraíochta
Ordú 83 Forléiriú ionstraimí scríofa
Ordú 84 Athbhreithniú breithiúnach agus orduithe a fhearfaidh ar shaoirse an duine
Ordú 84A Athbhreithniú ar dhámhachtain conarthaí poiblí : I.R. Uimh 234 de 2018
Ordú 84B I.R. Uimh. 14 de 2007
Ordú 84C I.R. Uimh. 14 de 2007
Ordú 85 An Phríomh-Chúirt Choiriúil : I.R. Uimh. 767 de 2004
Ordú 86 An Chúirt Achomhairc: Ginearálta : I.R. Uimh. 485 de 2014
Ordú 86A Achomhairc chun na Cúirte Achomhairc in imeachtaí sibhialta : I.R. Uimh. 485 de 2014
Ordú 86B Cásanna arna sonrú chun na Cúirte Achomhairc : I.R. Uimh. 485 de 2014
Ordú 86C Achomhairc agus iarratais eile chun na Cúirte Achomhairc in imeachtaí coiriúla : I.R. Uimh. 485 de 2014
Ordú 86D Appeals and other applications to the Court of Appeal in military proceedings : S.I. No. 485 of 2014
Ordú 87 Forálacha forlíontacha a bhaineann le hachomhairc in imeachtaí coiriúla : I.R. Uimh. 485 de 2014
Ordú 88 Éarlaisí árachais
Ordú 89 Na hAchtanna um Cheantálaithe agus Gníomhairí Tithe, 1947-1973
Ordú 90 An tAcht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú) 1981
Ordú 91 Na hAchtanna um Thrácht ar Bhóithre, 1961 go 1978
Ordú 91A An tAcht um Rialáil Tacsaithe, 2003 : I.R. Uimh. 315 de 2006
Ordú 92 Acht na dTithe, 1966
Ordú 93 An tAcht Iascaigh (Comhdhlúthú), 1959
Ordú 94 Paitinní, dearthaí, trádmharcanna agus cóipcheart
Ordú 95 Comhlachtaí araíonachta gairmiúla
Ordú 96 An tAcht um Chlárú Teidil, 1964
Ordú 97 Achainíocha toghcháin : I.R. Uimh. 294 de 2005
Ordú 98 An tAcht um Barántas Gabhála Eorpach 2003 & Achtanna um Eiseachadadh, 1965 go 2001: I.R. Uimh. 23 de 2005
Ordú 99 Costais
Ordú 100 An tAcht um Chlárú Ainmneacha Gnó, 1963
Ordú 101 Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1979
Ordú 102 An tAcht Iompair (Tionscnóirí Turas agus Gníomhairí Taistil), 1982
Ordú 102A An tAcht um Rialáil Eitlíochta, 2001 : I.R. Uimh. 810 de 2004
Ordú 103 An tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1976
Ordú 103A An tAcht um Thruailliú Aeir 1987 : I.R. Uimh. 377 de 1996
Ordú 104 An tAcht um Fhaisnéis do Thomhaltóirí, 1978
Ordú 105 Achomhairc ón mBinse Achomhairc Fostaíochta
Ordú 105A Achomhairc ón mBinse Cúitimh i nDáil le Heipitíteas C : I.R. Uimh. 392 de 1998
Ordú 105B An tAcht Sláinte (Scéim Aisíoca), 2006 : I.R. Uimh. 190 de 2008
Ordú 106 I.R. Uimh. 293 de 2005
Ordú 107 An tAcht Ceardchumann, 1971
Ordú 108 An tAcht Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce), 1977
Ordú 109 An tAcht um Chumainn Tionscail agus Soláthair (Leasú), 1978
Ordú 110 An tAcht Díobhálacha Mailíseacha, 198
Ordú 111 Na hAchtanna Aerloingseoireachta (Eurocontrol), 1963 go 1983
Ordú 112 Achomhairc faoi Acht na dTithe (Teaghaisí Príobháideacha ar Cíos) (Leasú), 1983
Ordú 113 The Life Assurance Companies (Payment into Court) Act 1896
Ordú 113A Achomhairc faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Córas Ginearálta maidir le hAitheantas a Thabhairt do Dhioplómaí Ardoideachais), 1991 agus faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (An Dara Córas Ginearálta maidir le hAitheantas a Thabhairt d’Oideachas Ga
Ordú 114 Oifigigh
Ordú 115 Orduithe ó na hUaschúirteanna : I.R. Uimh. 485 de 2014
Ordú 116 Séalaí : I.R. Uimh. 485 de 2014
Ordú 117 Páipéar, clódóireacht agus cóipeanna de dhoiciméid
Ordú 117A Ordú 117A : I.R. Uimh. 692 de 2011
Ordú 118 Suíonna agus tréimhsí saoire
Ordú 119 An modh chun breithiúna a aitheasc; róbaí an bhinse agus an bharra
Ordú 120 Ateangairí agus tiontuithe
Ordú 121 Doiciméid a sheirbheáil
Ordú 121A Seirbheáil Próise Coigríche (an AE seachas Ríocht na Danmhairge — Rialachán Uimh. 1393/2007) : I.R. Uimh. 280 de 2009
Ordú 121B I.R. Uimh. 506 de 2005
Ordú 122 Tréimhse ama
Ordú 123 Imeachtaí a thaifeadadh : I.R. Uimh. 325 de 2008
Ordú 124 An éifeacht a bheidh le neamhchomhlíonadh na Rialacha
Ordú 125 Léiriú agus foirmeacha
Ordú 126 Ginearálta
Ordú 127 Nótairí : I.R. Uimh. 265 de 1993
Ordú 128 Aistriú Daoine ar Cuireadh Pianbhreith Orthu : I.R. Uimh. 417 de 2007
Ordú 129 An tAcht um Chumhachtaí Aturnae, 1996 : I.R. Uimh. 66 de 2000
Ordú 130 An tAcht um Shaoráil Faisnéise, 1997 : I.R. Uimh. 325 de 1998
Ordú 131 Coistú Thithe An Oireachtais : I.R. Uimh 381 de 1998
Ordú 132 Iarratais de bhun Airteagal 28.4.3 den Bhunreacht : I.R. Uimh. 281 de 1998
Ordú 133 Fuadach Leanaí agus Forghníomhú Orduithe Coimeádta : I.R. Uimh 94 de 2001
Ordú 134 An Coimisiún chun Drochúsáid Leanaí a Fhiosrú : I.R. 884 de 2004 & I.R. Uimh. 674 de 2005
Ordú 134A An tAcht um Shásamh i leith Foras Cónaithe, 2002 : I.R. Uimh. 529 de 2008
Ordú 135 An tAcht um Choimisiúin Imscrúdúcháin, 2004 : I.R. Uimh. 23 de 2006
Ordú 136 Fáltais ó choireacht agus maoiniú na sceimhlitheoireachta
Ordú 137 Ordú 137 : I.R. Uimh. 597 de 2006