HC47

Iarratais ar bhreithiúnas le toiliú

Fógra agus Treoir Chleachtais

  1. De bhun fho-alt (1) d’alt 25 d’Acht na gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte, 1995, ordaím leis seo go bhféadfaidh an Máistir na cineálacha iarratais seo a leanas a éisteacht:
  1. (a) iarratais ar bhreithiúnas le toiliú le haghaidh méid leachtaithe seachas in imeachtaí ina n-éilítear damáistí thar ceann naín;
  2. iarratais ar bhreithiúnas le toiliú chun talamh a aisghabháil, le cíos nó foghailbhrabúis nó gan iad;
  3. iarratais ar bhreithiúnas le toiliú chun earraí sonracha a sheachadadh.
  1. Beidh éifeacht ag an treoir seo ón 3ú lá de Nollaig 2007.

Arna dhátú an 30ú lá seo de Shamhain, 2007
Uachtarán na hArd-Chúirte

High court