HC12

a. 4 an tAcht um Chaomhnú Áras an Teaghlaigh, 1976

In iarratais faoi fo-altanna (3) agus (4) de alt 4 den Acht um Chaomhnú Áras an Teaghlaigh 1976, áit nach féidir an chéile a bhfuil a chead/cead ag teastáil a sheirbheáil mar pháirtí, ba chóir do dhuine neamhleasa freagrach tréigean nó mímheabhracht intinne nó míchumas meabhrach eile nó neamhábaltacht rianú a dhéanamh a chomhthacú ar mhionnscríbhinn ag deimhniú na bhfíricí ábhartha atá i mionnscríbhinn chéile an iarrthóra.

 

High court