Sa réimse seo, cuimsítear leagan ar líne de 'Breathnaímis ar an Dlí', ár n-acmhainn oideachais do scoileanna agus eolas faoinár gclár cuairteanna scoile.

Breathnaímis ar an Dlí

Breathnaímis ar an Dlí

Is é aidhm Breathnaímis ar an Dlí daltaí a chur ar an eolas faoi ghnéithe sainiúla de chóras dlí na hÉireann agus iad a chumasú le bheith ina saoránaigh ghníomhacha Éireannacha.

Cuairteanna Scoile

Cuairteanna Scoile

Tairgeann an tSeirbhís Cúirteanna deiseanna do scoileanna teacht ar cuairt chuig na Cúirteanna Breithiúnais Coiriúla, Baile Átha Cliath go gcloisfidh siad faoi oibriú na gcúirteanna ó abhcóide atá ag cleachtadh a g(h)airme. Féadann an rang páirt a ghlacadh i dtriail bhréige freisin i seomra cúirte fíor.