DC07

Suíonna coiriúla i gCúirt Dúiche Chathrach Bhaile Átha Cliath - toghairmeacha na nGardaí

Cúirt Dhúiche Chathrach Bhaile Átha Cliath

Suíonna coiriúla i gCúirt Dúiche Chathrach Bhaile Átha Cliath

 

 1. Le héifeacht ón 1 Meán Fómhair 2016, déanfar toghairmeacha Gardaí atá liostaithe faoi láthair i gCúirteanna Shráid na Seansaireachta uimhreacha 46 agus 44 a liostú mar seo a leanas:
 • 50% of the summons will be transferred to Court No. 8 in the Criminal Courts of Justice (CCJ).
 • 50% to Court no. 2, Blanchardstown.
 1. In 2015, bhí 43,947 Toghairm na nGardaí liostaithe i gCúirt Uimh. 44 agus 46 i Sráid na Seansaireachta. Bunaithe ar an méid agus an scaipeadh gnó seo, tá toghairmeacha ó na Stáisiúin Gharda seo a leanas le liostú i gCúirt Uimh. 2, Teach Cúirte Bhaile Bhlainséir le héifeacht ón dáta thuas..
   
   

  Líon na dtoghairmeachas

  Toghairmeacha do na 8 stáisiún de chuid na nGardaí ina bhfuil duilleoga na gcúiseamh liostaithe i mBaile Bhlainséir faoi láthair: -
  Baile Bhlainséir, Cill Droichid, Cluain Dolcáin, Fionnghlas, Léim an Bhradáin, Leamhcán, Ráth Cúil agus Baile Uí Rónáin

  7,660

  Toghairmeacha do Stáisiún Gardaí Bhaile Formaid

  1,769

  Toghairmeacha do Stáisiún Garda na Cabraí 

  482

  Toghairmeacha do Roinn Tráchta an Gharda Síochána

  12,865

  IOMLÁN 

  22,776  Maidir leis an tionchar ar dháileadh gnó an CCJ, déanfar na toghairmeacha ó gach stáisiún Gardaí eile (21,171 toghairm) a liostú i gCúirt Uimh. 8, CCJ. Aistreofar an gnó a dhéantar faoi láthair i gCúirt 8 go Cúirt 18.
   
 2. Fanfaidh líon na gcúirteanna a dhéileálann le gnó na Cúirte Dúiche sa CCJ ag 6. Mar thoradh air sin, déanfar an gnó atá á láimhseáil faoi láthair sa CCJ a athdháileadh ar na 5 Chúirt Dúiche mar seo a leanas:
 • Laghdófar líon na gcúirteanna éisteachta ó 3 go 2 - (Cúirteanna 2 agus 18). Déileálfaidh Cúirt 18 le cásanna a bhaineann le tiomáint ar meisce agus ina theannta sin, beidh suas le 10 gcás nach ndéileálann le tiomáint ar meisce liostaithe sa chúirt sin go laethúil.
   
 • Méadófar uaslíon na n-éisteachtaí atá liostaithe sna 3 chúirt athchuir Dúiche CCJ (Cúirteanna 1, 3 & 4) ó 8 go 10 lá. Beidh glao ar chásanna éisteachta ag 12 a chlog gach lá. Cásanna nach féidir a chríochnú roimh am lóin; i.e. faoi 1 p.m. a chur ar ais go dtí 2 p.m.
   
 • Fanfaidh gach ábhar réamhéisteachta a bhaineann le cásanna duilleoga na gcúiseamh tiomána ar meisce i cibé cúirt athchuir ina dtosaíonn siad go dtí go mbeidh siad réidh le héisteacht. Leanfaidh láithreoirí an Gharda Síochána ag déileáil leis na cásanna ag an gcéim réamhéisteachta agus beidh siad freagrach freisin as an liosta ‘Le Sonrú’ a bhíonn ar siúl sa chúirt um chionta a bhaineann le tiomáint ar meisce ar an gcéad Déardaoin de gach mí.
   
 • Leanfar le suas le 25 chás éisteachta a liostú go laethúil i gCúirt éisteachta 2.
   
 • Leagtar amach sa tábla faoi iamh an t-athdháileadh athbhreithnithe gnó sa CCJ agus i mBaile Bhlainséir. Ba cheart aon chásanna a liostaítear tar éis an dáta sin, lena n-áirítear atráthú, a liostú ar an mbonn sin. Cuirfear cóip den tábla seo i ngach Cúirt Dúiche chun cabhrú le cásanna a liostú ón 1 Meán Fómhair 2016.
 1. Chun a chinntiú nach mbíonn tionchar ag na socruithe athbhreithnithe ar amanna feithimh le haghaidh éisteachtaí, tá sé riachtanach go n-úsáidfear an dialann roinnte chun cásanna éisteachta a liostú sna cúirteanna CCJ chun an dáta is oiriúnaí atá ar fáil a shainaithint le haghaidh éisteachtaí a liostú ar fud na gCúirteanna go léir suas go dtí na teorainneacha a luaitear thuas. Áirítear leis seo Cúirt 18.
 2. Sa CCJ, leanfar de gach cás físchomhdhála a liostú i gCúirt 2 an CCJ - lena n-áirítear cásanna a éilíonn físchomhdháil chuig príosúin, nuair a fhaomhtar iad. Bíonn Cúirt 2 agus Cúirt 3 araon ar fáil nuair atá píosaí scannáin TCI le taispeáint le linn cás. Ba cheart an t-aonad taispeána fianaise soghluaiste a úsáid le haghaidh féachana TCI i ngach Cúirt Dúiche CCJ eile le haghaidh éisteachtaí atá liostaithe sna cúirteanna seo.Aistreofar an Chúirt Chóireála Drugaí go dtí Teach na Cúirte i Sráid na Faiche, Baile Átha Cliath 7 le héifeacht ón 1 Meán Fómhair 2016.

  ​Déanfar athbhreithniú ar na socruithe seo i mí na Nollag 2016.

Rosemary Horgan
Uachtarán na Cúirte Dúiche
7 Aibreán 2016

Aguisín

District Court