DC24

An Chúirt Dúiche - Gach Dúiche

De bhun a.23 (3) agus (14) den Acht um an Dlí Sibhialta agus an Dlí Coiriúil (Forálacha Ilghnéitheacha) Act, 2020, le héifeacht ón 1 Eanáir 2023, gach duine arna athchur faoi choimeád ag Breitheamh den Chúirt Dúiche, agus gach duine a athchuirfear ar bhannaí agus atá faoi choimeád ar nithe nach mbaineann le hábhar agus gach duine atá faoi choimeád agus ag cur pianbhreithe ar ábhair neamhghaolmhara isteach, éistfear gach iarratas ábhartha mar a shonraítear in a.23 (3) den Acht sin trí úsáid a bhaint as nasc físe beo idir an chúirt agus an áit ina bhfuil an duine iomchuí suite mura deimhin le Breitheamh den Chúirt Dúiche go bhfuil sé contrártha don Cheartas amhlaidh a dhéanamh.
 

A Onóir, an Breitheamh Paul Kelly
Uachtarán na Cúirte Dúiche

Arna dhátú an 31 Nollaig 2022.

District Court