DC16

Atráthú Toilithe agus Orduithe Toilithe

 

An Chúirt Dúiche don Dlí Teaghlaigh Príobháideach
Atráthú Toilithe & Orduithe Toilithe

Treoir Chleachtais

27 Márta, 2020

I bhfianaise staid COVID-19 atá ag forbairt faoi láthair agus an gá atá le díriú ar leathadh COVID‑19 sa phobal a chosc, tá cinneadh déanta ag Uachtarán na Cúirte Dúiche go mbeidh feidhm ag na bearta breise seo a leanas maidir le gnó na Cúirte i ndáil le hatráthú toilithe i gcásanna a bhaineann leis an dlí teaghlaigh príobháideach.

Is féidir iarratais ar atráthú nó orduithe cúirte le toiliú na bpáirtithe go léir a chur isteach trí ríomhphost chuig an oifig chúirte ábhartha agus ní bheidh gá le haturnaetha ná a gcliaint freastal ar na cúirteanna. Cuirfidh oifig na cúirte nó na páirtithe a sholáthrófar an t-ordú comhlánaithe dóibh an dáta atrátha in iúl don iarratasóir in am trátha.

District Court