Oifig Phrobháide Bhaile Átha Cliath (Príomh-Chlárlann Probháide)

Address: 
An Chéad Urlár, Teach an Fhionnuisce, 15/24 Sráid an Fhionnuisce Thuaidh, Margadh na Feirme, Baile Átha Cliath 7. D07 X028
Phone: 
+353 1 888 6174 / 6728
Email: 
ProbateGeneralOffice@courts.ie
Head of Office: 
Anne Heenan
Other Information: 

Tabhair faoi deara le do thoil – tá an Oifig Phrobháide dúnta don phobal faoi láthair. Is féidir gach iarratas a chur isteach trí shaoráid bosca titim i halla tosaigh Theach an Fhionnuisce nó tríd an bpost nó DX. Tá an Bailiúchán Deiridh ón mbosca titim ag 1500 uair (3pm). Déileálfar le haon pháipéir a thaiscfear tar éis an ama sin mar pháipéir a chomhdaítear an lá oibre dár gcionn.

Sula rachaidh tú i dteagmháil leis na hoifigí thíos, féach ar an rannán Probháide chun an fhaisnéis atá á lorg agat a aimsiú

Oifig Suíocháin: probateseatoffice@courts.ie

Oifig Rialacha: Fón - (01) 8886176 Ríomhphost: probaterulesoffice@courts.ie

Rannóg na nIarratas Pearsanta: Fón - (01) 8886174/8886728 Ríomhphost: probatepersonalapplications@courts.ie

DX: Seirbhís Cúirteanna Oifig Phrobháide na hArd-Chúirte - 263001 - Teach an Fhionnuisce

Tuilleadh Eolais ar Uaireanta Oscailte:

Dúnta: 'Dé Sathairn, Dé Domhnaigh, Lá Nollag agus an 7 lá dar gcionn, Lá Fhéile Pádraig, Aoine an Chéasta agus Dé Luain agus Dé Máirt de Sheachtain na Cásca agus na laethanta a ainmnítear mar laethanta saoire poiblí in oifigí poiblí.' Ordú 118 Rialacha na gCúirteanna Uachtaracha