The front of the Office Of The Legal Cost Adjudicators

Oifig Bhreithneoirí na gCostas Dlíthiúil san Ard-Chúirt (ar a dtugtaí Oifig an Mháistir Fómhais roimhe seo)

Address: 
1ú Urlár, Teach na gCeannaithe, 27-30 Cé na gCeannaithe, Baile Átha Cliath 8 D08 K3KD
Phone: 
+353 1 888 6301
Email: 
info_legalcostsadjudicators@courts.ie
Opening Hours: 
Luan go hAoine: 10.00 - 13.00 agus 14.00 - 16:30
Opening Hours: 
Luan go hAoine: 10.00 - 13.00 agus 14.00 - 16:30
Head of Office: 
Príomh-Bhreithneoir na gCostas Dlíthiúil Paul M. Behan
Other Information: 

Cliceáil anseo chun tuilleadh a fháil amach faoi shaoráidí Gnó, Nósanna Imeachta agus Áiseanna Ar Líne na hoifige seo.

Oifig na mBreithneoirí Costas Dlíthiúil (IR Uimh. 502 de 2019)

Cuireadh tús le Cuid 10 den Acht um Rialáil Seirbhísí Dlí, 2015 ar an 7 Deireadh Fómhair 2019 (Tosach Feidhme Forálacha Áirithe) (Uimh. 2) 2019. I.R. Uimh. 502 de 2019. Mar thoradh air seo cuireadh deireadh le hOifig an Mháistir Fómhais agus aistríodh obair na hOifige sin chuig Oifig na mBreithneoirí Costas Dlíthiúil.

Uaireanta gnó: Luan go hAoine: 10.00 - 13.00 agus 14.00 -16.30

Oíche Nollag: 10.00 - 13.00

Dúnta: 'Dé Sathairn, Dé Domhnaigh, Lá Nollag agus an 7 lá dar gcionn, Lá Fhéile Pádraig, Aoine an Chéasta agus Dé Luain de Sheachtain na Cásca agus na laethanta a ainmnítear mar laethanta saoire poiblí in oifigí poiblí.'Ordú 118 Rialacha na gCúirteanna Uachtaracha

Facs: +353 1 672 8670

DX: Oifig na mBreithneoirí Cúirte Dlíthiúil EN DX 1001 - Ceithre Chúirt