Oifig na Cúirte Uachtaraí

Address: 
An Chéad Urlár, Ceithre Chúirt, Cé na nÓstaí, Baile Átha Cliath 7
Phone: 
+353 1 888 6568 / 6394
Email: 
supremecourt@courts.ie
Opening Hours: 
Luan go hAoine: 10.00 - 16.30
Opening Hours: 
Luan go hAoine: 10.00 - 16.30
Head of Office: 
An tUas. John Mahon
Other Information: 

Dturas Fíorúil

Cliceáil ar an nasc chun turas fíorúil idirghníomhach a dhéanamh ar ár bhfoirgneamh cúirte.

Uaireanta gnó:

Oíche Nollag: 10.00 - 13.00

Dúnta: 'Dé Sathairn, Dé Domhnaigh, Lá Nollag agus an 7 lá dar gcionn, Lá Fhéile Pádraig, Aoine an Chéasta agus Dé Luain agus Dé Máirt de Sheachtain na Cásca agus na laethanta a ainmnítear mar laethanta saoire poiblí in oifigí poiblí.’ Ordú 118 Rialacha na gCúirteanna Uachtaracha

Má theastaíonn fíordheimhniú sínithe ar dhoiciméad go práinneach agus tá socrú déanta, cuirfear cóiríocht ar fáil do ghlaoiteoirí lasmuigh d’uaireanta oscailte na hoifige.

 

Sonraí teagmhála breise:

Oifig Ghinearálta: Ciara Fitzgibbon

Seoladh leictreonach aighneachtaí: supremecourtsubs@courts.ie

Seoladh leictreonach doiciméad iarratais: supremecourtapps@courts.ie

 

Maidir leis an oifig seo:

Tá an oifig faoi bhainistíocht Chláraitheoir na Cúirte Uachtaraí. Soláthraíonn an oifig tacaíocht riaracháin don chúirt. Déantar gach doiciméad a theastaíonn chun achomhairc a phróiseáil a thaisceadh anseo, mar aon le doiciméid a éilíonn síniú coimisinéara do mhionnaí nó nótaire poiblí a fhíordheimhniú.

Léigh tuilleadh