Oifig Chúirt na hInse

Address: 
Teach na Cúirte, Bóthar Leifir, Inis, Co. An Chláir. V95 ET3F
Phone: 
+ 353 (0) 65 686 7500
Email: 
EnnisCourtOffice@Courts.ie
Opening Hours: 
Luan go hAoine: 10.00-13.00 agus 14.00-16:30
Opening Hours: 
Luan go hAoine: 10.00-13.00 agus 14.00-16:30
Head of Office: 
In. Josephine Tone
Accessibility: 
I measc na n-áiseanna i dteach cúirte Inse tá; seomraí comhairliúcháin, áiteanna feithimh poiblí, ardaitheoir, rochtain do chathaoireacha rothaí, páirceáil do dhaoine faoi mhíchumas. Laistigh d’achar gairid ón teach cúirte tá roinnt bialann, siopaí caife agus beáir a chuireann réimse leathan bia agus smailceacha ar fáil.
Other Information: 

Additional contact details:

Sonraí teagmhála breise:

Liostaí Cúirte Cuarda an Chláir: ClareCCDiary@courts.ie

Téarmaí & Suíonna Dhúiche Uimh. 12

 

Dlínse chúirte dúiche:

Pléann an oifig seo le cásanna le héisteacht i gceantair na Cúirte Dúiche in Inis, Cill Dalua agus Cill Rois.

Tionóltar suíonna Cúirte Dúiche Chill Rois ag Teach na Cúirte, Sráid Moore, Cill Rois, Co. An Chláir.

Tionóltar suíonna Cúirte Dúiche Chill Dá Lua ag Cúirt O'Donovan, Derg Court, Béal an Átha, Co. Thiobraid Árann.

Dlínse chúirte cuarda:

Pléann an oifig seo le gach gnó cuarda do chontae an Chláir. Tá an Chúirt Chuarda in Inis agus i gCill Rois.

Tá Oifig Cúirte Inse suite i Teach Cúirte Inse.

Faisnéis eile:

Cláraitheoir an Chontae: an tUas. Patrick Wallace