Children's Courthouse Smithfield

Oifig Chúirt Leanaí Bhaile Átha Cliath Dúiche

Address: 
Cúirt na Leanaí, Margadh na Feirme, Baile Átha Cliath 7. D07 ER93
Phone: 
+353 1 888 6751 / 6758 / 6753
Email: 
childrenscourt@courts.ie
Head of Office: 
Louise Dwyer
Other Information: 

Uimhreacha Teagmhála:

Oifig an Gharda Síochána: +353 1 872 2844
Facs: +353 1 872 4026

Baineann an gnó a dhéanann an chúirt le hábhair choiriúla maidir le leanaí agus le hógánaigh (leanaí ó 10 go 17 mbliana).

Pléann an chúirt le gnó suntasach coiriúil a bhaineann le hógánaigh agus is é an Garda Síochána a thionscnaíonn an gnó seo, trí bhileog na gcúiseamh den chuid is mó, agus pléitear le líon beag cásanna le toghairm.

Coinnítear gach cás den sórt sin i gcúirt iata - ní cheadaítear don phobal dul isteach sa chúirt.

Bíonn daoine fásta os comhair na cúirte uaireanta nuair a chúisítear ógánach agus duine fásta mar chomhchúisitheoir.

Baineann an idirghníomhaíocht leis an bpobal le ceisteanna faoi dhátaí éisteachta a láimhseáil, coinníollacha bannaí a mhíniú, iarmhairtí sáruithe ar na coinníollacha sin a mhíniú, chomh maith le tábhacht bannaí promhaidh, bannaí síochána agus orduithe cúirte eile a mhíniú.

Is iad na haon fhoirmeacha a úsáideann an pobal i ndáil leis an oifig seo ná foirmeacha achomhairc, foirmeacha fógra achomhairc / aitheantais i gcásanna ina bhfuil cosantóirí ag dul ar aghaidh lena n-achomharc féin agus soláthraítear cúnamh ina leith sin.

Naisc Ghaolmhara
Rialacha Cúirte Dúiche 
Suíonna Cúirte Dúiche
Táillí Cúirte Dúiche 
Foirmeacha Cúirte Dúiche 

Uimh.5 Téarmaí & Suíonna Mhargadh na Feirme
 

Gnó na gCúirteanna

Ógánach