Oifig Scrúdaitheora na hArd-Chúirte

Address: 
An Dara hUrlár, Teach an Fhionnuisce, 15/24 Sráid an Fhionnuisce Thuaidh, Margadh na Feirme, Baile Átha Cliath 7. D07 X028
Phone: 
+353 1 888 6269 / 6219
Email: 
Examinersmail@courts.ie
Opening Hours: 
Luan go hAoine: 10.00 - 13.00 agus 14.15 - 16:30
Opening Hours: 
Luan go hAoine: 10.00 - 13.00 agus 14.15 - 16:30
Head of Office: 
Scrúdaitheoir Patricia Troy
Other Information: 

Uaireanta gnó:

Oíche Nollag: 10.00 - 13.00

Dúnta: 'Dé Sathairn, Dé Domhnaigh, Lá Nollag agus an 7 lá dar gcionn, Lá Fhéile Pádraig, Aoine an Chéasta agus Dé Luain agus Dé Máirt de Sheachtain na Cásca agus na laethanta a ainmnítear mar laethanta saoire poiblí in oifigí poiblí.'Ordú 118 Rialacha na gCúirteanna Uachtaracha

 

Sonraí teagmhála breise:

Bainisteoir Oifige: Ronan Power - Fón: +353 1 888 6158

 

Comhdú in Oifig an Scrúdaitheora (I.R. Uimh. 2 de 2011)

Ar an 12 Eanáir 2011 shínigh an tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí Ionstraim Reachtúil Uimh. 2 de 2011. Leasaigh an ionstraim reachtúil Rialacha na gCúirteanna Uachtaracha tríd an gceanglas maidir le cáipéisíocht Oifig an Scrúdaitheora a chomhdú i bPríomh-Oifig na hArd-Chúirte i dteannta le hOifig an Scrúdaitheora féin.

Ón 1 Feabhra 2011 ba chóir gach mionnscríbhinn, réamhordú, fógra le dul ar aghaidh, teastas an Scrúdaitheora agus ordú an Scrúdaitheora a chomhdú in Oifig an Scrúdaitheora amháin. Níl aon cheanglas na doiciméid seo ná cóipeanna de na doiciméid seo a chomhdú i bPríomh-Oifig na hArd-Chúirte.

Chuir tabhairt isteach na Rialacha nua seo deireadh leis an ngá le freastal ar Phríomh-Oifig na hArd-Chúirte maidir le hábhair atá faoi shainchúram Oifig an Scrúdaitheora. I measc na n-ábhar sin tá leachtuithe cúirte, agraí dlí a bhaineann le morgáiste (imeachtaí muirir tobair), agraí dlí a bhaineann le riarachán agus aon ábhar eile a chuireann an chúirt ar aghaidh chuig Oifig an Scrúdaitheora.

Faigh tuilleadh eolais faoi nósanna imeachta na hoifige seo.

Naisc Ghaolmhara:
Ard-Chúirt - Téarmaí agus Suíonna
Rialacha na gCúirteanna Uachtaracha
Aguisín O - Foirmeacha na Cúirte Uachtaraí
Ordú 40 de Rialacha na gCúirteanna Uachtaracha
Táillí na Cúirte Uachtaraí
Foirmeacha na hArd-Chúirte
Táillí Cúirte agus Dleacht Mháil a íoc
Seirbhís Dócmhainneachta na hÉireann