Oifig Réigiúnach an Oirthir

Address: 
Seirbhís na gCúirteanna, Teach Naomh David, An Phríomhshráid Thuaidh, An Nás, Co. Chill Dara. W91 T0FA
Phone: 
+ 353 45 980 100
Email: 
EasternRO@Courts.ie
Head of Office: 
Susan Cahill
Other Information: 

Réimse riaracháin: Contaetha Chill Dara, Chill Mhantáin, Cheatharlach, Chill Chainnigh, Loch Garman, Laois agus Phort Láirge.