Stiúrthóireacht Oibríochtaí na gCúirteanna Uachtaracha

Address: 
An tSeirbhís Chúirteanna, Teach an Fhionnuisce, 15/24 Sráid an Fhionnuisce Thuaidh, Margadh na Feirme, Baile Átha Cliath 7. D07 X028
Phone: 
+ 353 1 888 6087 / 6089
Email: 
superiorcourtsoperations@courts.ie
Head of Office: 
Ceann Stiúrthóireachta: Geraldine Hurley
Other Information: 

Soláthraíonn an Stiúrthóireacht seo tacaíocht agus acmhainní riaracháin don Chúirt Uachtarach, don Chúirt Achomhairc agus don Ard-Chúirt, lena n-áirítear:

  • na hoifigí a ghabhann leis na cúirteanna sin a bhainistiú
  • na rúnaithe breithiúnacha a bhainistiú
  • cúntóirí breithiúnacha a shanntar don bhreitheamh agus d'Oifig na dTaighdeoirí Breithiúnacha a bhainistiú