Oifig na gCuntas Cúirteanna

Address: 
3ú hUrlár, Teach an Fhionnuisce, 15/24 Sráid an Fhionnuisce Thuaidh, Margadh na Feirme, Baile Átha Cliath 7. D07 X028
Phone: 
Féach thíos
Email: 
CASSupportDesk@courts.ie
Opening Hours: 
Monday to Friday: 10.00 - 16.30
Opening Hours: 
Monday to Friday: 10.00 - 16.30
Head of Office: 
Féach thíos
Other Information: 

Maidir leis an oifig seo:

Is ionad seirbhíse roinnte í an oifig seo. Próiseáiltear inti gach idirbheart airgeadais d’oifigí na Cúirte Dúiche agus d’oifigí cúirte comhcheangailte, lena n-áirítear íocaíocht as cothabháil dlí teaghlaigh, aisíocaíocht bannaí, íocaíochtaí bosca na mbocht agus admhálacha fíneálacha.

Le haghaidh ceisteanna a bhaineann le haisíocaíochtaí Táillí Cúirteanna, téigh i dteagmháil leis an Aonad Airgeadais ar +353 1 888 6000 nó trí ríomhphost ag financeunit@courts.ie

Maidir le ceisteanna a bhaineann le hÍocaíochtaí Mionaoiseach agus iad beagnach 18; Taisceadh na gCistí chuig an gCúirt; nó Iarratas ar Fháltais le haghaidh Taisceadh a rinneadh; déan teagmháil le Cuntasóirí na gCúirteanna Dlí agus Cirt ar +353 1 888 6106 nó trí ríomhphost ag accountantsofficeAP@courts.ie

Ceann Oifige: Post folamh

Fón: +353 1 888 6318

Facs: +353 1 873 0460

ríomhphostcassupportdesk@courts.ie

Naisc Ghaolmhara:
Fíneálacha Cúirte Dúiche
Bannaí
Íocaíocht Fíneálacha Ar Líne