Leasuithe ar: Ordú 20

I.R. Uimh. 260 de 2010: Na Rialacha Cúirte Dúiche (An tAcht um Cheartas Coiriúil (Forálacha Ilghnéitheacha) 2009) 2010

1. Na Rialacha Cúirte Dúiche (An tAcht um Cheartas Coiriúil (Forálacha Ilghnéitheacha) 2009) 2010 is teideal do na rialacha seo.

2. Tiocfaidh na rialacha seo i ngníomh an 1ú lá d’Iúil 2010 agus forléireofar iad i dteannta na Rialacha Cúirte Dúiche eile go léir ó 1997 go 2010.

3. Leasaítear na Rialacha Cúirte Dúiche 1997 (I.R. Uimh. 93 de 1997):

.....

(iv) trí thagairt do “alt 9(4) den Acht um Bannaí 1997” a chur in ionad na tagartha do “alt 9(2) den Acht um Bannaí 1997” i bhfo-riail (3) de riail 2 d’Ordú 20;

....

5. Déanfar na Foirmeacha darb uimhreacha 20.6 agus 20.7  i Sceideal B de na Rialacha Cúirte Dúiche 1997 (I.R. Uimh. 93 de 1997) a leasú trí thagairt do “alt 9(4)” den Acht um Bannaí 1997 a chur in ionad na tagartha do “alt 9(2)” den Acht um Bannaí 1997 i ngach ceann díobh.