Leideanna maidir le cuardach

Leideanna maidir le cuardach

1. Ná húsáid poncaíocht i dteidil nó in ainmneacha

 • Uaschamóg ar bith- Ó Néill
 • Camóg ar bith
 • Lánstad ar bith

 

2. Mura bhfuil tú  cinnte faoi litriú, ná cuir isteach ach cúpla litir den ainm.  Beidh gach ainm a thosaíonn leis na litreacha sin san áireamh i dtorthaí an chuardaigh.

3. Go ginearálta, fág spás i ndiaidh MC, MAC Ó - Mac Dómhnaill – Ó Dómhnaill

4. Tá an méid atá thíos curtha isteach sa Réimse Sloinnte:       

 • Ainmneach na ngnólachtaí
 • Airí
 • An tArd- Aighne
 • Éire

5. Nuair a bhíonn teideal i gceist fág ‘The’ ‘An’ amach i gcónaí - An tAire Oideachais - Bord Iascaigh Mhara

6. Is féidir úsáid a bhaint as noda agus de bharr seo tá sé úsáideach cuardach a dhéanamh faoin dá rogha.  

 • Teo/ Teoranta
 • T/M agus ag trádáil mar
 • C/M agus ag cleachtadh mar
 • & CO/ agus comhlacht
 • ADCCAD agus an tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí

7. Úsáid lúibíní cearnacha sna cásanna seo a leanas- Bloggs [Beag] nó Bloggs [DNBC]= duine nach bhfuil ar a chiall

8. Iarratais na nAchtanna Comhlachtaí- ba cheart ainm an chomhlachta a chur isteach i réimse an Ghearánaí

9 Iarratas bannaí- cuirtear ainm an iarrthóra  i réimse an Chosantóra

10. Tá an uimhir cláraithe de chás Ard- Chúirte  déanta as trí réimse éagsúla- an bhliain, an uimhir agus an cineál imeachtaí- 2007 1234 P

11. Tá uimhir liosta nó uimhir leagadh síos déanta as ceithre réimse - cineál cur síos, uimhir, litir agus ionad- PI 12345 A DN. Úsáidtear an réimse litreach nuair atá cásanna aistrithe ó liosta amháin go dtí liosta eile agus is féidir é a fhágáil bán deghnáth agus   tú i mbun cuardach.

12. Nuair atá tú ag cuardach leis an dáta ar a raibh  an cás sa chúirt, ba cheart duit liosta a roghnú ón roghchlár anuas dar teideal “cineál liosta”.

Eolas Úsáideach Eile 

Uaireanta, cuirfidh an dialann dlí eolas breise ar fáil maidir le liostaí  cúirte

Dialann Dlí

Torthaí an chuardaigh

 Tabharfar XX ar ais mar thoradh de liosta cúirte nuair  nach bhfuil an toradh sin curtha isteach ar chóras rianaithe  Chás na Lároifige agus an dáta cúirte thart.