Ríomhchomhdú ar Iarratais ar Bhreithniú Costas Dlíthiúil chuig an Ard-Chúirt

Tá tacaíocht maidir le clárú nó úsáid ghinearálta CSOL ar fáil ach ríomhphost a chur chuig casu@courts.ie

Tá tacaíocht ar fáil maidir le Ríomhchomhdú ar Iarratas ar Bhreithniú Costas Dlíthiúil ach ríomhphost a chur chuig Oifig na mBreithneoirí Costas Dlíthiúil ar  info_legalcostsadjudicators@courts.ie

Cliceáil anseo chun féachaint ar Cheisteanna Coitianta faoi Ríomhchomhdú ar Iarratais ar Bhreithniú Costas Dlíthiúil