Éascaíonn ríomhcheadúnú próiseas na n-iarratas ar cheadúnú ar líne le haghaidh gnólachtaí dlí

Ríomhcheadúnú

Ríomhcheadúnú

Seoladh ríomhcheadúnú ar fud na tíre do gach gnólacht dlí ar an 3 Iúil 2020 tar éis treoirchóras rathúil i Sligeach, Lú, Dún na nGall agus Liatroim in 2019. Ó bhí an seoladh náisiúnta ann, rinneadh thart ar 44% de 4,400 iarratas ar cheadúnú ar líne. Is í CSOL an príomhchainéal le haghaidh iarratais ar cheadúnú sna Cúirteanna a chruthú, a íoc agus a sheirbhísiú. 

Is féidir aisíocaíochtaí, mar gheall ar tharscaoilte táille a d’ordaigh an Rialtas nó an Chúirt, a éascú go lárnach d’iarratais ar cheadúnú a chuirtear isteach ar líne. Ba chóir do ghnólachtaí dlí a thabhairt faoi deara go bhfuil sé níos simplí aisíocaíocht a fháil do na hiarratais a cuireadh isteach ar líne, seachas d’iarratais a cuireadh chuig an oifig chúirte féin. Is féidir le ríomhcheadúnú tacú go héasca le táillí cúirte leasaithe nó tarscaoilte freisin, dá mbeadh gá lena leithéid sin.  

Is é an ríomhcheadúnú an bealach is éifeachtúla agus is áisiúla chun Fógrapháirtí a lóisteáil, a íoc agus a sheirbheáil go leictreonach, iarratais a rianú agus Orduithe Cúirte um cheadúnú a bhailiú.  Tá tacaíocht maidir leis an gcóras nua a úsáid ar fáil ar casu@courts.ie

Tá ar ghnólachtaí dlí clárú i dtrí chéim shimplí ar www.CSOL.ie chun an tseirbhís ar líne a úsáid (Féach thíos chun tuilleadh faisnéise a fháil). 

Chun an t-iarratas ar cheadúnú atá ar fáil ar CSOL a fheiceáil, cliceáil ar Cheadúnais ar Iarratais CSOL ar Líne

Faightear forléargas cuimsitheach thíos ar an gcóras ríomhcheadúnaithe, lena n-áirítear físeáin teagaisc.

Cliceáil anseo chun teacht ar fhorléargas físe ar an gcóras ríomhcheadúnaithe.

Scrolláil síos chun teacht ar thuilleadh faisnéise agus físeáin teagaisc.

Tar éis treoirchóras rathúil i Sligeach, Lú, Dún na nGall agus Liatroim, chuir an tSeirbhís Chúirteanna ríomhcheadúnú ar líne ar fáil do gach gnólacht dlí ar fud na tíre ar an 3 Iúil 2020. Is í CSOL an príomhchainéal le haghaidh iarratais ar cheadúnú sna Cúirteanna a chruthú, a íoc agus a sheirbhísiú.  Is eisceacht iad iarratais láimhe a chomhdaítear in oifigí cúirte anois.  Tá tacaíocht ar fáil ar casu@courts.ie

Tá ar ghnólachtaí dlí clárú ar www.CSOL.ie chun an tseirbhís ar líne a úsáid. Is féidir leo Orduithe Cúirte um cheadúnú a bhailiú ó CSOL ar an tseirbhís seo (Féach thíos chun tuilleadh faisnéise a fháil). 

Is féidir le gnólachtaí dlí Fógrapháirtithe a lóisteáil, a íoc agus a sheirbheáil, iarratais ar chúrsaí ceadúnaithe a rianú ar líne agus Orduithe Cúirte um cheadúnú a bhailiú, nuair a ghníomhachtaítear an cuntas úsáideora ar CSOL.  

Chun an t-iarratas ar cheadúnú atá ar fáil ar CSOL a fheiceáil, cliceáil ar Cheadúnais ar Iarratais CSOL ar Líne

Faightear forléargas cuimsitheach thíos ar an gcóras ríomhcheadúnaithe, lena n-áirítear físeáin teagaisc.

Scrolláil síos chun teacht ar thuilleadh faisnéise agus físeáin teagaisc.

Tacaíocht & Ceisteanna Coitianta (CCanna)

Tacaíocht & Ceisteanna Coitianta (CCanna)

Tá tacaíocht maidir le clárú nó úsáid ghinearálta CSOL ar fáil ach ríomhphost a chur chuig casu@courts.ie.

Cliceáil anseo chun féachaint ar an Treoirchóras Ríomhcheadúnaithe - Ceisteanna Coitianta 

Pointí Tábhachtacha

  • Agus cuntas úsáideora riaracháin do chleachtas dlí á chlárú agat, ní mór duit seoladh ríomhphoist de chuid duine aonair a úsáid m.sh tara@tuvsolicitors.ie
  • Próiseas aonuaire in aghaidh an ghnólachta – baintear do ghnólacht ón liosta anuas nuair a chuirtear tús leis an gclárúchán
  • Caithfidh comhlacht dlí cuntas úsáideora riaracháin do chleachtas dlí a chruthú ar CSOL chun cuntas an chomhlachta a shocrú agus is féidir gach cuntas úsáideora eile ar CSOL a chruthú don chomhlacht