Is cuid den Ard-Chúirt í an Oifig Phrobháide. Is é a príomhaidhm údarás dleathach a thabhairt chun plé le heastát duine a bhásaigh. Tugtar an t-údarás i bhfoirm doiciméid ar a dtugtar Deonú Ionadaíochta agus tugtar an Próiseas Probháide ar an nós imeachta a bhaineann leis an Deonú a fháil. Cliceáil anseo i gcomhair sonraí teagmhála Oifig Phrobháide Bhaile Átha Cliath.

Fógra tábhachtach:

Fógra tábhachtach:

Tabhair faoi deara le do thoil, go reáchtálfar liosta na cúirte promhaidh i láthair go pearsanta /go fisiciúil sna ceithre chúirte ar agus ón luain 17 aibreán 2023 ar aghaidh. 

Is cleachtóir dlí mé

Is cleachtóir dlí mé

Cliceáil anseo chun níos mó a fháil amach