Is cuid den Ard-Chúirt í an Oifig Phrobháide. Is é a príomhaidhm údarás dleathach a thabhairt chun plé le heastát duine a bhásaigh. Tugtar an t-údarás i bhfoirm doiciméid ar a dtugtar Deonú Ionadaíochta agus tugtar an Próiseas Probháide ar an nós imeachta a bhaineann leis an Deonú a fháil. Cliceáil anseo i gcomhair sonraí teagmhála Oifig Phrobháide Bhaile Átha Cliath.

Fógra tábhachtach:

Fógra tábhachtach:

Tabhair faoi deara, le do thoil, ó Luan 29 Aibreán 2024 ar aghaidh, go n-athosclófar an Oifig Ghinearálta Phrobháide agus Oifig Rialacha Probháide don phobal ó 10r.n go 1i.n ó Luan go hAoine.

  • Éascóidh an Oifig Ghinearálta, inter alia, taisceadh iarratais ar chóipeanna agus bailiú cóipdhoiciméad, soláthar Foirmeacha Iarratais Iarratasóra Phearsanta agus taisceadh Iarratas Iarratasóra Phearsanta.
  • Éascóidh an Oifig Rialacha, inter alia, taisceadh Caveat, Rabhadh, Láithrs, Forghairmeacha agus Subpoena, taisceadh iarratas Cúirte agus taisceadh iarratas d'Orduithe ó Oifigeach Probháide.

Tabhair do d’aire le do thoil go bhfuil measúnú á dhéanamh ag an Oifig Phrobháide an tseachtain seo dar tús 10 Meitheamh 2024 ar iarratais a fuarthas ar 26 Márta 2024.

Tabhair do d’aire, le do thoil, ón 1 Feabhra 2024, nach bhfuil Foirmeacha Tiomnachtaí Carthanúla le comhlánú ar líne a thuilleadh. Ní mór sonraí gach tiomnachta carthanachta a chur isteach ar an bhfoirm seo.

Is cleachtóir dlí mé

Is cleachtóir dlí mé

Cliceáil anseo chun níos mó a fháil amach