Tá an mhír seo dírithe ar chleachtóirí dlí.

 

Fógra tábhachtach:

Fógra tábhachtach:

Tabhair faoi deara, le do thoil, ó Luan 29 Aibreán 2024 ar aghaidh, go n-athosclófar an Oifig Ghinearálta Phrobháide agus Oifig Rialacha Probháide don phobal ó 10r.n go 1i.n ó Luan go hAoine.

  • Éascóidh an Oifig Ghinearálta, inter alia, taisceadh iarratais ar chóipeanna agus bailiú cóipdhoiciméad, soláthar Foirmeacha Iarratais Iarratasóra Phearsanta agus taisceadh Iarratas Iarratasóra Phearsanta.
  • Éascóidh an Oifig Rialacha, inter alia, taisceadh Caveat, Rabhadh, Láithrs, Forghairmeacha agus Subpoena, taisceadh iarratas Cúirte agus taisceadh iarratas d'Orduithe ó Oifigeach Probháide.

Tabhair do d’aire le do thoil go bhfuil measúnú á dhéanamh ag an Oifig Phrobháide an tseachtain seo dar tús 10 Meitheamh 2024 ar iarratais a fuarthas ar 26 Márta 2024.

Tabhair do d’aire, le do thoil, ón 1 Feabhra 2024, nach bhfuil Foirmeacha Tiomnachtaí Carthanúla le comhlánú ar líne a thuilleadh. Ní mór sonraí gach tiomnachta carthanachta a chur isteach ar an bhfoirm seo.

Iarratas ar Dheonú Ionadaíochta

Iarratas ar Dheonú Ionadaíochta

Eolas do Chleachtóirí

Iarratas ar Ordú Oifigeach Probháide/Cúirte

Iarratas ar Ordú Oifigeach Probháide/Cúirte

Eolas do Chleachtóirí

Caveat, Rabhaidh, Láithris agus Forghairmeacha

Caveat, Rabhaidh, Láithris agus Forghairmeacha

Eolas do Chleachtóirí

Conas doiciméid phrobháide a ordú

Conas doiciméid phrobháide a ordú

Cliceáil anseo i gcomhair tuilleadh eolais

Táille Probháide a Ríomh

Táille Probháide a Ríomh

Táillí Oifig Suíocháin Rochtana

A fháil amach ar eisíodh probháid in eastát.

A fháil amach ar eisíodh probháid in eastát.

Cliceáil anseo i gcomhair treoracha chun clárlann cuardaigh probháide a rochtain.

Iarratais Cúirte

Iarratais Cúirte

Faigh eolas ar Iarratas a Chur chuig Liosta Probháide na hArd-Chúirte