Tá an mhír seo dírithe ar chleachtóirí dlí.

 

Fógra tábhachtach:

Fógra tábhachtach:

Tabhair do d’aire, le do thoil, ón tseachtain seo dar tús 15 Aibreán 2024, go bhfuil iarratais faighte ar an 14 Nollaig 2023 á measúnú ag an Oifig Phrobháide faoi láthair.

Tabhair do d’aire, le do thoil, ón 1 Feabhra 2024, nach bhfuil Foirmeacha Tiomnachtaí Carthanúla le comhlánú ar líne a thuilleadh. Ní mór sonraí gach tiomnachta carthanachta a chur isteach ar an bhfoirm seo.

Tabhair faoi deara le do thoil, go reáchtálfar liosta na cúirte promhaidh i láthair go pearsanta /go fisiciúil sna Ceithre Cúirteanna ón Luan, 17 Aibreán 2023 ar aghaidh..

Iarratas ar Dheonú Ionadaíochta

Iarratas ar Dheonú Ionadaíochta

Eolas do Chleachtóirí

Iarratas ar Ordú Oifigeach Probháide/Cúirte

Iarratas ar Ordú Oifigeach Probháide/Cúirte

Eolas do Chleachtóirí

Caveat, Rabhaidh, Láithris agus Forghairmeacha

Caveat, Rabhaidh, Láithris agus Forghairmeacha

Eolas do Chleachtóirí

Conas doiciméid phrobháide a ordú

Conas doiciméid phrobháide a ordú

Cliceáil anseo i gcomhair tuilleadh eolais

Táille Probháide a Ríomh

Táille Probháide a Ríomh

Táillí Oifig Suíocháin Rochtana

A fháil amach ar eisíodh probháid in eastát.

A fháil amach ar eisíodh probháid in eastát.

Cliceáil anseo i gcomhair treoracha chun clárlann cuardaigh probháide a rochtain.

Iarratais Cúirte

Iarratais Cúirte

Faigh eolas ar Iarratas a Chur chuig Liosta Probháide na hArd-Chúirte