Nuair a fhaigheann duine bás agus fágtar maoin, airgead agus/nó sealúchais eile ina d(h)iaidh, is gá oibleagáidí áirithe dlí a chomhlíonadh sular féidir le neasghaolta rochtain a fháil orthu. Tugtar riarachán eastát duine a bhásaigh ar an bpróiseas foriomlán.

Fógra tábhachtach:

Fógra tábhachtach:

Tabhair faoi deara, le do thoil, ó Luan 29 Aibreán 2024 ar aghaidh, go n-athosclófar an Oifig Ghinearálta Phrobháide agus Oifig Rialacha Probháide don phobal ó 10r.n go 1i.n ó Luan go hAoine.

  • Éascóidh an Oifig Ghinearálta, inter alia, taisceadh iarratais ar chóipeanna agus bailiú cóipdhoiciméad, soláthar Foirmeacha Iarratais Iarratasóra Phearsanta agus taisceadh Iarratas Iarratasóra Phearsanta.
  • Éascóidh an Oifig Rialacha, inter alia, taisceadh Caveat, Rabhadh, Láithrs, Forghairmeacha agus Subpoena, taisceadh iarratas Cúirte agus taisceadh iarratas d'Orduithe ó Oifigeach Probháide.

Tabhair do d’aire le do thoil go bhfuil measúnú á dhéanamh ag an Oifig Phrobháide an tseachtain seo dar tús 10 Meitheamh 2024 ar iarratais a fuarthas ar 26 Márta 2024.

Tabhair do d’aire, le do thoil, ón 1 Feabhra 2024, nach bhfuil Foirmeacha Tiomnachtaí Carthanúla le comhlánú ar líne a thuilleadh. Ní mór sonraí gach tiomnachta carthanachta a chur isteach ar an bhfoirm seo.

Eolas Ginearálta

Eolas Ginearálta

Tá eolas ginearálta ar phrobháid ar shuíomh gréasáin Eolas do Shaoránaigh.

Iarratas ar Phrobháid gan Aturnae

Iarratas ar Phrobháid gan Aturnae

Eolas do neamhchleachtóirí.

Stop a Chur le hIarratas ar Phrobháid

Stop a Chur le hIarratas ar Phrobháid

Eolas do neamhchleachtóirí.

Conas doiciméid phrobháide a ordú

Conas doiciméid phrobháide a ordú

Cliceáil anseo i gcomhair tuilleadh eolais

A fháil amach ar eisíodh probháid in eastát.

A fháil amach ar eisíodh probháid in eastát.

Cliceáil anseo i gcomhair treoracha chun clárlann cuardaigh probháide a rochtain.

Iarratais Cúirte

Iarratais Cúirte

Faigh eolas ar Iarratas a Chur chuig Liosta Probháide na hArd-Chúirte