Nuair a fhaigheann duine bás agus fágtar maoin, airgead agus/nó sealúchais eile ina d(h)iaidh, is gá oibleagáidí áirithe dlí a chomhlíonadh sular féidir le neasghaolta rochtain a fháil orthu. Tugtar riarachán eastát duine a bhásaigh ar an bpróiseas foriomlán.

Fógra tábhachtach:

Fógra tábhachtach:

Tabhair do d’aire, le do thoil, ón tseachtain seo dar tús 15 Aibreán 2024, go bhfuil iarratais faighte ar an 14 Nollaig 2023 á measúnú ag an Oifig Phrobháide faoi láthair.

Tabhair do d’aire, le do thoil, ón 1 Feabhra 2024, nach bhfuil Foirmeacha Tiomnachtaí Carthanúla le comhlánú ar líne a thuilleadh. Ní mór sonraí gach tiomnachta carthanachta a chur isteach ar an bhfoirm seo.

Tabhair faoi deara le do thoil, go reáchtálfar liosta na cúirte promhaidh i láthair go pearsanta /go fisiciúil sna Ceithre Cúirteanna ón Luan, 17 Aibreán 2023 ar aghaidh..

Eolas Ginearálta

Eolas Ginearálta

Tá eolas ginearálta ar phrobháid ar shuíomh gréasáin Eolas do Shaoránaigh.

Iarratas ar Phrobháid gan Aturnae

Iarratas ar Phrobháid gan Aturnae

Eolas do neamhchleachtóirí.

Stop a Chur le hIarratas ar Phrobháid

Stop a Chur le hIarratas ar Phrobháid

Eolas do neamhchleachtóirí.

Conas doiciméid phrobháide a ordú

Conas doiciméid phrobháide a ordú

Cliceáil anseo i gcomhair tuilleadh eolais

A fháil amach ar eisíodh probháid in eastát.

A fháil amach ar eisíodh probháid in eastát.

Cliceáil anseo i gcomhair treoracha chun clárlann cuardaigh probháide a rochtain.

Iarratais Cúirte

Iarratais Cúirte

Faigh eolas ar Iarratas a Chur chuig Liosta Probháide na hArd-Chúirte