Ordú 20

Ráiteas éilimh

1. Nuair is nós imeachta le toghairm achomair nó toghairm speisialta an nós imeachta, ní sheachadfar aon ráiteas éilimh nó aon phléadáil eile ach amháin le hordú ón gCúirt, agus féadfar an t-ordú sin a dhéanamh in aon chás ina ndealróidh sé é a bheith riachtanach an ráiteas éilimh sin nó an phléadáil eile sin a sheachadadh.

2. I gcás inar nós imeachta le toghairm iomlánach an nós imeachta, féadfaidh an gearánaí ráiteas éilimh a sheachadadh i dteannta na toghairme iomlánaí nó an fhógra in ionad na toghairme sin, nó tráth ar bith laistigh de lá is fiche óna seirbheáil.

3. I gcás ina dtaifeadfaidh an cosantóir láithreas de réir toghairme iomlánaí agus, tráth taifeadta an láithris sin nó laistigh d’ocht lá ina dhiaidh sin, go dtabharfaidh sé fógra i scríbhinn don ghearánaí, nó dá aturnae, á rá é a bheith ag éileamh go ndéanfar ráiteas éilimh a sheachadadh, déanfaidh an gearánaí, mura mbeidh sé sin déanta aige cheana féin, ráiteas éilimh a sheachadadh laistigh de lá is fiche ó dháta faighte an fhógra sin.

4. Faoi réir fhorálacha Ordú 13, riail 17, i dtaobh ráiteas éilimh a chomhdú nuair nach mbeidh aon láithreas ann, ní gá aon ráiteas éilimh a sheachadadh nuair a loicfidh an cosantóir láithriú nó nuair a loicfidh sé an fógra sin a luaitear i riail 3 a sheirbheáil. I gcás ina seachadfaidh an gearánaí ráiteas éilimh gan é a bheith faoi cheangal é sin a dhéanamh, nó i gcás ina n-éileoidh an cosantóir ráiteas den sórt sin gan ghá, féadfaidh an Chúirt cibé ordú a dhéanamh is cóir i dtaobh na gcostas a bheidh tagtha de sin, má dhealraíonn sé é a bheith míchuí ráiteas éilimh a sheachadadh nó gan gá a bheith lena sheachadadh.

5. I gcás ina mbeidh an cosantóir i gcaingean phrobháide tar éis láithriú, ní bheidh de cheangal ar an ngearánaí ráiteas éilimh a sheachadadh go dtí go mbeidh ocht lá caite tar éis don chosantóir a mhionnscríbhinn i dtaobh scríbhinní a chomhdú.

6. Aon uair a sheachadfar ráiteas éilimh féadfaidh an gearánaí a éileamh a athrú, a mhodhnú nó a leathnú sa ráiteas sin gan aon leasú a dhéanamh ar an bhformhuiniú ar an toghairm.

7. Luafar go sonrach i ngach ráiteas éilimh an faoiseamh a bheidh á éileamh ag an ngearánaí, cibé acu go simplí nó mar mhalairt ar a chéile é, agus ní gá faoiseamh ginearálta nó faoiseamh eile a iarraidh — féadfar é sin a thabhairt i gcónaí, de réir mar is cóir leis an gCúirt, an oiread is dá mbeifí tar éis é a iarraidh. Beidh feidhm ag an riail chéanna maidir le haon fhrithéileamh a dhéanfaidh an cosantóir, nó le haon fhaoiseamh a éileoidh sé, ina chosaint.

8. I gcás ina lorgóidh an gearánaí faoiseamh i leith éileamh leithleach ar leithligh nó cúiseanna gearáin a bheidh bunaithe ar fhorais ar leith agus ar leithligh, luafar iad, a mhéid is féidir, ar leith agus ar leithligh. Beidh feidhm ag an riail chéanna i gcás ina mbeidh a sheasamh ag an gcosantóir ar fhorais chosanta, fhritháirimh nó fhrithéilimh leithleacha ar leithligh, a bheidh bunaithe ar fhíorais ar leith agus ar leithligh.

9. I ngach cás inar cuntas ríofa nó socraithe an chúis chaingne, déanfar an céanna a líomhain, maille le sonraí, ach i ngach cás ina mbeifear ag seasamh ar ráiteas cuntais mar fhianaise ar aon chúis chaingne eile, nó mar ghéilleadh d’aon chúis chaingne eile, a bheidh á pléadáil, ní líomhnófar an céanna sna pléadálacha.

10. I gcaingne probháide ina ndíospóidfidh an gearánaí leas an chosantóra, líomhnóidh sé ina ráiteas éilimh é a bheith ag séanadh leas an chosantóra, agus sna cásanna sin féadfaidh an dá pháirtí, le cead na Cúirte agus faoi réir an cheada sin, cruthúnas a thabhairt ar aird ag an aon triail amháin ar a leasanna faoi seach, agus, tar éis an ráiteas éilimh a sheachadadh, ní dhíospóidfidh an gearánaí, gan cead chuige sin a fháil ón gCúirt, leas an pháirtí ar a mbeidh sé seachadta.

11. I gcúiseanna leasa ní foláir go dtaispeánfar ar éadan phléadáil gach páirtí gan aon duine eile a bheith ann ag a mbeidh leas i dtosaíocht ar leas an éilitheora.