eLicensing facilitates the processing of licensing applications online for legal firms

Online Services - eLicensing - Introduction - H Desc

eLicensing

eLicensing online was launched nationwide for all legal firms from 3rd July 2020 following a successful pilot system throughout Sligo, Louth, Donegal and Leitrim in 2019. Since the national launch, approximately 44% of 4,400 licensing applications have been received online. CSOL is the primary channel for the creation, payment and service of licensing applications to the Courts. 

eLicensing online supports protective health and safety measures to limit the necessity of individuals going to court offices, as referenced in the Government’s recent Resilience and Recovery 2020-2021: Plan for Living with Covid-19. eLicensing applications are submitted online, therefore supporting legal practitioners in following Government guidelines to continue to work from home, where possible.

Refunds, as a result of fee waivers directed by the Government or the Court, can be facilitated centrally for licensing applications submitted online. Legal firms should note that it is simpler to receive a refund for those applications submitted online, rather than if the application were received manually in a court office. Equally eLicensing online can easily support amended or waivered court fees, should the need arise. 

eLicensing remains the most efficient and convenient way to lodge, pay, serve Notice Parties electronically, track applications and collect licensing Court Orders.  Support with using the new system is available at casu@courts.ie

Legal firms are required to register in three simple steps on www.CSOL.ie to use this online service (See below for further details). 

To see the licensing applications available on CSOL, please click Licences on CSOL Online Applications

A comprehensive overview of the eLicensing system is portrayed below including a series of instructional videos.

Click here for a video overview of the eLicensing system.

Scroll down for further information and instructional videos.


Following a successful pilot system throughout Sligo, Louth, Donegal and Leitrim, the Courts Service has now extended eLicensing online for all legal firms nationwide, since 3rd July 2020. CSOL is the primary channel for the creation, payment and service of licensing applications to the Courts.  Manual applications filed in court offices are now the exception.  Support is available at casu@courts.ie

Legal firms are required to register on www.CSOL.ie to use this online service which includes collecting their licensing Court Orders from CSOL (See below for further details). 

Legal firms can now lodge, pay, serve Notice Parties and track applications for licensing matters on-line and collect their licensing Court Orders, once their user account has been activated, on CSOL.  

To see the licensing applications available on CSOL, please click Licences on CSOL Online Applications

A comprehensive overview of the eLicensing system is portrayed below including a series of instructional videos.

Scroll down for further information and instructional videos.

A list of frequently asked questions for motion.

Chun iarratas ar cheadúnú a chur isteach ar líne, ní mór do ghnólachtaí dlí an gnólacht a chlárú ar an tSeirbhís Chúirteanna ar Líne (CSOL), agus is féidir leo úsáideoirí breise a chruthú don ghnólacht agus leibhéil éagsúla rochtana a thabhairt dóibh.

Ón 1 Márta, 2020, beidh CSOL ar an bpríomhchainéal dáileacháin do gach ordú cúirte um cheadúnú, agus ní mór duit clárú ar CSOL roimh an dáta seo chun d’orduithe cúirte um cheadúnú a bhailiú.

Cliceáil anseo chun teacht ar an bhfíseán teagaisc faoin bpróiseas a bhaineann le gnólacht dlí a chlárú. Is próiseas simplí trí chéim é an próiseas clárúcháin:

Céim 1 – www.csol.ie

 • Cruthaigh cuntas don ghnólacht ar an suíomh gréasáin www.csol.ie.
 • Cliceáil ar an gcnaipe ‘Táim nua ar CSOL’, nó ar ‘Cruthaigh Cuntas’ ag barr an scáileáin.

 

Tabhair do d’aire go gcaithfear Google Chrome a úsáid chun rochtain a fháil ar CSOL, agus caithfear pasfhocal ríomhphoist neamhchoitianta a úsáid agus tú ag clárú chun cuntas úsáideora a fháil.

Céim 2 – Doiciméid láimhe chun clárú

 • Íoslódálann riarthóir an ghnólacht / na hoifige agus priontálann sé/sí na doiciméid ábhartha a chuirtear ar fáil ar CSOL le linn clárúcháin. Síníonn sé/sí na doiciméid agus cuirtear ar ais chuig an seoladh seo a leanas iad;

 

An Lár-Aonad um Thacaíocht Iarratais,
An tSeirbhís Chúirteanna,
Oibríochtaí na gCúirteanna Cuarda agus Dúiche,
Teach an Fhionnuisce,
Margadh na Feirme,
Baile Átha Cliath 7
D07 F95Y

Céim 3 – Cuntas Gnólachta/Oifige a Ghníomhachtú

 • Nuair a fhaigheann an tSeirbhís Chúirteanna na doiciméid láimhe, cuirtear ríomhphost ina mbíonn nasc gníomhachtaithe chuig an seoladh ríomhphoist a cuireadh ar fáil.
 • Leanann an riarthóir sa ghnólacht/san oifig na treoracha sa ríomhphost, cliceálann sé/sí ar an nasc agus gníomhachtaíonn sé/sí cuntas gnólachta/oifige ar CSOL.
 • Beidh rochtain iomlán ag an riarthóir ar CSOL chun cuntais úsáideora bhreise a chruthú agus a bhainistiú don ghnólacht agus beidh sé/sí freagrach as sin a dhéanamh.

Bainfidh cleachtóirí a ghlacann páirt sa treoirchóras ar líne an-leas as an bpróiseas láithreach, agus bainfidh gach cleachtóir eile leas as nuair a chuirfear i bhfeidhm go hiomlán i lár 2020 é.

 • Tabhairt faoin bpróiseas iomlán a bhaineann le hiarratas a dhéanamh ar cheadúnú ar líne
 • Freastal ar oifigí Cúirte maidir le ceadúnú a laghdú nó deireadh a chur leis
 • Is féidir teacht ar do chuid iarratas ar fad ar cheadúnú ó chian
 • Ríomhsheirbhís agus réamheolas ar rúin an fhógrapháirtí
 • Orduithe Cúirte ar fáil go leictreonach tríd an gcóras
 • Íocaíochtaí sábháilte ar líne a dtacaíonn próisis údaraithe inmheánacha leo
 • Ríomhchláir ar líne
 • Costais agus am a shábháil d’oifigí dlíodóireachta
 • Faisnéis ar chásanna ar fáil sa chóras

The process will yield significant benefits immediately for practitioners participating in the online pilot, and further to all practitioners when it is fully implemented in mid-2020;

 • Complete the entire licensing application process online
 • Reduce / eliminate attendance in Court offices in relation to licensing
 • Remotely access all your licensing applications
 • eService on and advance knowledge of notice party intentions
 • Court Orders available electronically through the system
 • Secure online payments supported by internal authorisation processes
 • Online eRegisters
 • Cost and time savings for solicitor offices
 • Case information available throughout the system

In order to lodge a licensing application online, legal firms must register their firm once on the Courts Service Online (CSOL), and in turn can create additional users for their firm with varying levels of access.

From March 1st, 2020, CSOL will be the primary distribution channel for all licensing court orders, and therefore your registration on CSOL ahead of this date is required to collect your licensing court orders.

Click here for the instructional video on the legal firm registration process. The registration process is a simple three-step process:

Step 1 – www.csol.ie

 • Create an account for your firm using the website www.csol.ie.
 • Click on the ‘I’m new to CSOL’ button, or the ‘Create Account’ option at the top of the screen.

Please note that the Google Chrome web browser must be used to access CSOL, and a non-generic email password must be used when registering for a user account.

Step 2 – Manual documentation for registration

 • The firm / office administrator downloads and prints the relevant documentation provided on CSOL during registration, and signs and returns this documentation to;

Central Application Support Unit,
Courts Service,
Circuit and District Court Operations
Phoenix House,
Smithfield,
Dublin 7
D07 F95Y

Step 3 – Activate Firm / Office Account

 • When the manual documentation is received by the Courts Service, an email with an activation link will issue to the email address provided.
 • The administrator in the firm/office follows the instructions in the email, clicks the link provided and activates their firm/office account on CSOL.
 • The administrator will have full access and responsibility on CSOL to create and manage additional user accounts for their particular firm.

Support & FAQs

Support for registration or for general use of CSOL is available by emailing casu@courts.ie.

Click here to view the eLicensing Pilot - Frequently Asked Questions 

Points to Note

 • When registering for a Legal Practice Admin user account, you must only use an individuals email address eg tara@tuvsolicitors.ie
 • Once off process per firm – your firm is removed from drop-down list once registration has commenced
 • Legal firm must create Legal Practice Admin user account on CSOL to set up your legal firm's account who can then create all other CSOL user accounts for their legal firm