Loga Nochta an SF agus eolas eile foilsithe.

Maidir leis na riachtanais den Acht um Shaoráil Faisnéise (SF) 2014, foilsíonn an tSeirbhís Cúirteanna  Loga Nochta, a bhfuil sonraí faoi na hiarratais neamhphearsanta a fuarthas ó mhí Eanáir 2019 agus na cinntí a rinne an tSeirbhís Cúirteanna mar fhreagra ar na hiarratais sin. Cuirtear an nochtadh i ngrúpaí de réir  ráithe agus cuirtear iad i liosta de réir dáta a fuarthas an t-iarratas.

Tá an t-eolas seo a leanas sa  loga nochta an SF: uimhir iarratais, catagóir an iarrthóra, an dáta a fuarthas é, cur síos an iarratais agus toradh an iarratais.

Eolas Rialta Foilsithe Eile

Cuireann an tSeirbhís Cúirteanna eolas ar réimse leathan ábhair a bhaineann leis an chúirt ar fáil lasmuigh den Acht um Shaoráil Faisnéise, ar an suíomh gréasáin seo.

Tuarascálacha Bliantúla

Tuarascálacha Bliantúla na Seirbhíse Cúirteanna 

Polasaithe na Seirbhíse Cúirteanna

» Courts Service Corporate Policy Safety Statement 

Scéimeanna Foilseachán na gCoistí Rialacha Cúirteanna:

» Superior Court Rules Committee
» Circuit Court Rules Committee
» District Court Rules Committee  

Scéim Foilsitheoireachta an Choiste Luacha Talún Tagartha:

Land Values Reference Committee