Is féidir leat Athbhreithniú Inmheánacha den chinneadh SF laistigh de 20 lá oibre ón dáta a chuirimid litir chugat nuair a dhéanann tú na rudaí seo a leanas:

  • tá cinneadh déanta againn d’iarratas rochtana a dhiúltú;
  • Ní bhfuair tú ach páirt den eolas a bhí tú ag iarraidh;
  • Níl tú go hiomlán sásta leis an chinneadh tosach;
  • Bhí costais chuardaigh agus aisghabhála i gceist;
  • Ní bhfuair tú freagra uainn laistigh de 20 lá oibre thar admhálacha na niarratais; measann an tAcht um SF go bhfuil seo mar dhiúltú de d’iarratas agus ligeann sé duit lean ar aghaidh sa chuid athbhreithnithe inmheánacha.