Sonraí teagmhála don Ionad SF den tSeirbhís Cúirteanna

Ba cheart fiosrúcháin ar bith atá bunaithe  ar chásanna cúirte nó ábhair ghinearálta a dhéanamh díreach leis an Oifigeach Cúirte ábhartha. 

Tá liosta cuimsitheach de na hoifigí cúirteanna agus sonraí teagmhála ar fáil anseo anseo.

Tá seoladh ríomhphoist díreach ag an SF (foi@courts.ie) agus is féidir leis an phobal úsáid a bhaint as chun Iarratais SF a chuir isteach.

Seo iad a leanas foireann an ionaid SF:

Bean Annika Stephan

An tUasal Michael Walsh

Bean Zara Bolger

 Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an oifig le hiarratais a bhaineann le Saoráil Faisnéise leis na huimhreacha seo a leanas: 01 01 888 / 6632 / 6461

Más ionadaí de na meáin thú agus má tá fiosrúcháin agat bunaithe ar ghné ar bith den tSeirbhís Cúirteanna is féidir teagmháil a dhéanamh lenár n-Oifigeach um Chaidreamh leis na Meáin.
An tUasal Gerry Curran

Fón:
+353 1 8886469 / +353 87 2458304

Ríomhphost
gerry.curran@courts.ie