Sonraí teagmhála don Ionad SF den tSeirbhís Cúirteanna

Ba cheart fiosrúcháin ar bith atá bunaithe  ar chásanna cúirte nó ábhair ghinearálta a dhéanamh díreach leis an Oifigeach Cúirte ábhartha. 

Tá liosta cuimsitheach de na hoifigí cúirteanna agus sonraí teagmhála ar fáil anseo anseo.

Tá seoladh ríomhphoist díreach ag an seoladh ríomhphoist (foi@courts.ie) agus is féidir leis an phobal úsáid a bhaint as chun Iarratais SF a chuir isteach.

Seo iad a leanas foireann an ionaid SF:

Bean Annika Stephan (Oifigeach um Shaoráil Faisnéise)
An tUasal Michael Walsh
Bean Zara Bolger

 Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an oifig le hiarratais a bhaineann le Saoráil Faisnéise leis na huimhreacha seo a leanas: 01 888 6632 / 6461 / 6130