Níl táille ar bith i gceist le hiarratas a dhéanamh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise. Mar sin féin, tá táillí i gceist le hiarratas a chur isteach ar athbhreithniú inmheánacha i gcásanna nuair  a bhíonn tú á lorg eolas neamhphearsanta. B'fhéidir go mbeadh táillí i gceist leis an chostas fótachóipeála. Tá táillí ann chomh maith le haghaidh an chuardaigh agus an aisghabháil ar eolas eile.

Míniú ar tháillí

Míniú ar tháillí

Táillí 

 

An cineál iarratais

Táille caighdeánach

Táille laghdaithe

Iarratas ar Thaifeadadh- Iarratas tosaigh

Táille ar bith

Táille ar bith

Iarratas ar Thaifeadadh- Iarratas inmheánach

€30.00

€10.00

Iarratas ar Thaifeadadh- Athbhreithniú ag coimisinéir

€50.00

€15.00

 

Baineann na táille laghdaithe seo más sealbhóir thú le cárta leighis nó chleithiúnaí ar shealbhóir le cárta leighis thú.

Cé nach bhfuil táille ar bith ag baint nuair atá tú ag déanamh an t-iarratas ar dtús, i gcásanna ar leith, b’fhéidir go mbeadh táillí i gceist faoin Acht um SF 2014. Is é €30  an táille ar athbhreithniú inmheánach (nó €10 más sealbhóir cárta leighis thú). Má tá táille ann, is féidir íoc as trí sheic, dréacht bainc nó ordú poist.

Is féidir táille a bheith ann le haghaidh eolas faoin Acht i gcomhréir le C.I. Uimhir. 531 de 2014- Freedom of Information Act 2014 (Fees)(No. 2) Regulations 2014

Is féidir le táillí €20 an uair a bheith ann don am a chaitear ag cuardach agus ag fáil taifid ar ais. Is féidir asa chur ort chomh maith le haghaidh costais chóipeála a bhaineann leis na hábhair iarratais a chur  ar fáil duit . Tá bunthairseach de €101 thíos nach bhfuil costais chóipeála, aisghabhálacha agus cuardaigh ag baint leo. Nuair a thagann na costais go dtí €101 tá na táillí i gceist. Is é €500 an t-uasmhéid is féidir a chur ort faoi na Rialacháin. Tá uasteorainn eile ar chuardach meastacháin, tá na táillí aisghabhálac agus cóipeála ag €700 le haon fhigiúir atá níos mó ná seo, is féidir le comhlacht an próiseas d’iarratas a dhiúltú mura bhfuil an duine atá i mbun an iarratais ullamh an t-iarratas sainmhíniú as an nua a dhéanamh ar an iarratas ar cheann amháin faoin teorainn.

I gcásanna  ina bhfuil táillí aisghabhálaagus cóipeálac  i gceist, caithfimid éarlais   20% ar a laghada bhaint den mheastachán ón duine atá ag cur an t-iarratas isteach.

 Déan teagmháil linn le do thoil le haghaidh sonraí teagmhála má tá aon fhiosrúcháin agat a bhaineann le haon rud thuas.