Pobail Eorpaigh (Rochtain ar Eolas faoin Timpeallacht) Rialacháin 2007-2014 (S.I. Uimhir. 133 de 2007 S.I Uimhir. 662 de 2011 S.I Uimhir. 615 de 2014 S.I

Sa chuid seo cuirimid eolas ginearálta ar fáil ar an pholasaí agus an cúlra reachtaíochta go dtí na Rialacháin Phobail Eorpach (Rochtain ar eolas ar an Timpeallacht) 2007-2014 agus conas iarratais rochtana a dhéanamh faoi Rialacháin RET.

Tugann na Riaracháin ar Rochtain ar Eolas faoin Timpeallacht (RET) an ceart rochtain ar Eolas faoin Timpeallacht atá faoi choinneáil ag an tSeirbhís Cúirteanna