Déanann an Ráiteas Príobháideachais iarracht eolas ar conas a bhailíonn agus a phróiseálann an tSeirbhís Chúirteanna do shonraí pearsanta, ,le sonraí ar bith a thugann tú nuair a fhaigheann tú rochtain ar an suíomh gréasáin, nuair a dhéanann tú fiosrúchán ar sheirbhís nó nuair a  úsáideann tú seirbhís, tríd do chaidreamh lenár bhfoireann agus nuair a dhéanann tú gearán ar ár suíomh gréasáin san áireamh.