An ceart gearán a chur isteach faoin úsáid as do chuid sonraí pearsanta ag an tSeirbhís Chúirteanna atá mar Rialaitheoir Sonraí

 

Oifigeach um Chosaint Sonraí na Seirbhíse Chúirteanna

Ba cheart do ghearán faoi chosaint sonraí a sheoladh chuig:

An t-Oifigeach um Chosaint Sonraí, An tSeirbhís Chúirteanna, 15/24 Sráid an Fhionnuisce Thuaidh, Margadh na Feirme, Baile Átha Cliath 7.
Fón + 353 888 6130

Ríomhphost: dataprotection@courts.ie

Má cheapann tú nár dhéileáladh le d’iarratas le haghaidh do shonraí pearsanta de réir dlí na cosanta sonraí, is féidir scríobh chuig an Choimisiún um Chosaint Sonraí.

Tugann an Data Protection Commission’s Website míniú  ar na cearta agus freagrachtaí faoin Acht um Chosaint Sonraí.

Má tá gearán ginearálta agat faoin t-Seirbhís Chúirteanna nach mbaineann le húsáid do chuid sonraí pearsanta (cosúil le bhail an fhoirgnimh, seirbhís do chustaiméirí etc.), féach le do thoil ar Customer Complaints section.