Tabhair do d'aird má dhéanann tú iarratas ar Phrobháid gan aturnae, is gá duit féin teacht chun na hOifige Probháide nó chuig Clárlann na Probháide Dúiche.

Tá bileog eolais ar fáil chun an próiseas a mhíniú (PDF)

Tá faisnéis ann freisin do Neamhchónaitheoirí (PDF)
Tá cuidiú ar fáil fosta le treoirlínte chun an Fhoirm Phearsanta Iarratais a chomhlánú (PDF)

Íoslódáil an Fhoirm Iarratais (leagan MS Word)

Más mian leat iarratas a dhéanamh lasmuigh de Bhaile Átha Cliath (Clárlann Phrobháide Dhúiche), déan teagmháil leis an oifig inar mian leat iarratas a dhéanamh i gcomhair tuilleadh eolais.

Cliceáil anseo i gcomhair na táille probháide. Léiríonn sé seo an táille Oifig Phrobháide i leith iarratais gan aturnae. Tabhair do d'aire go bhfuil an táille Oifig Phrobháide i leith iarratais gan aturnae dhá oiread níos airde ná an táille le haturnae. Tá sé seo amhlaidh toisc gurb í an Oifig Phrobháide a chomhlánaíonn na doiciméid a dhéanfadh an t-aturnae de ghnáth.

Cliceáil le haghaidh na Foirme Tiomnachta Carthanúla