Tá roinnt seirbhísí tacaíochta ar fáil cosúil le seirbhísí eadrána, tacaíocht dhlí, tacaíochtaí teaghlaigh, tacaíocht foréigin teaghlaigh agus tacaíochtaí airgeadais.

Cad iad na tacaíochtaí atá ar fáil?

Cad iad na tacaíochtaí atá ar fáil?

Tuigimid go mbíonn tacaíocht agus cuidiú de dhíth ar roinnt úsáideoirí cúirteanna le linn a dturais chúirte. Chuireamar achoimre ghearr ar fáil ar roinnt tacaíochtaí nó teagmhálaithe úsáideacha gur féidir a bheadh ábhartha le do chúinsí, chun cuidiú leis seo. In éineacht leis na seirbhísí seo, b’fhéidir go bhfuil seirbhísí i do cheantar a gcuideoidh leat chomh maith.

Tacaíocht Dhlí

Tacaíocht Dhlí

Ionad Comhairle Dhlí Saor in Aisce (ICDSA)

Is eagraíocht dheonach agus neamhspleách é ICDSA. Is chun rochtain chothrom le haghaidh ceartais do gach duine le cur chuige cosúil le comhairle, anailís agus abhcóideacht dhlí a chur chun cinn mar aidhm na n-ionad seo.

Sonraí Teagmhála- Website

Fón: +353 1 906 10 10

Sonraí teagmhála do- Cothabháil, Cúram/ Rochtain/ Caomhnóireacht, Foréigean Teaghlaigh, Atharthacht, Fadhbanna pasanna agus araile.

 

An Bord um Chúnamh Dlíthiúil

Is féidir le cúnamh dlíthiúil cuidiú leat mura bhfuil tú ábalta íoc as dlíodóir go príobháideach.

Cuireann cúnamh dlíthiúil comhairle dhlí agus ionadaíocht sa chúirt ar fáil.

Má tá eolas de dhíth ort le cúnamh dlíthiúil, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le d’Ionad Dlí áitiúil le haghaidh an Bhord um Chúnamh Dlíthiúil. Is féidir leat d’Ionad Dlí is cóngaraí a fháil amach Anseo.

Sonraí teagmhála do- Cothabháil, Cúram/ Rochtain/ Caomhnóireacht, Cúram Leanaí, Foréigean Teaghlaigh agus Atharthacht

Tacaíocht Theaghlaigh

Tacaíocht Theaghlaigh

Treoir

Is Seirbhís Eolais Speisialtóra Náisiúnta le haghaidh tuismitheoirí neamhphósta agus a bpáistí é Treoir a thugann eolas soiléir agus suas chun dáta saor in aisce do thuismitheoirí nach bhfuil pósta dá chéile agus leis na daoine lena mbaineann sé.

Sonraí Teagmhála- Website

Fón: 01 6700120

Sonraí teagmhála do- Cúram/ Rochtain/ Caomhnóireacht, Foréigean Teaghlaigh, Atharthacht, Fadhbanna Pasanna, Fuadach Leanaí agus Tacaíochtaí do Pháistí/ Tuismitheoireachta.

Tusla

Is é an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlaigh an ghníomhaireacht stáit tiomanta do fheabhsú ar shláinte agus torthaí páistí.

Sonraí Teagmhála- Website

Fón: 017718500

Teaghlach Amháin

Oibríonn Teaghlach Amháin chun cur isteach ar athrú dearfach agus ionchuimsiú sóisialta agus comhionannas a bhaint amach do gach teaghlach aontuismitheora in Éirinn. Le haghaidh eolas agus tacaíocht éisteachta do theaghlach aontuismitheora, comhthuismitheoireacht agus tuismitheoirí atá ag scaradh ó chéile.

Sonraí Teagmhála- Website

 Fón: 01 662 9212

Sonraí teagmhála do- Tuismitheoireacht/ Tacaíochtaí Páistí, Réiteach Díospóidí Eile agus Eadráin

Barnardos

Oibríonn Barnardos leis agus ar son páistí leochaileacha in Éirinn. Cuireann siad roinnt acmhainní ar fáil chun cuidiú le daoine óga, tuismitheoirí, cúramóirí agus duine ar bith a bhíonn ag obair le páistí.

Sonraí Teagmhála- Website

 Fón: 1800 910 123

Sonraí teagmhála do- Chúram Leanaí, Foréigean Teaghlaigh agus Tacaíochtaí Páistí/ Tuismitheoireachta

Tacaíocht Foréigin Teaghlaigh

Tacaíocht Foréigin Teaghlaigh

 Cúnamh do Mhná

Cuireann Cúnamh do Mhná tacaíocht rúnda agus saor in aisce ar fáil do mhná atá ag fulaingt de bharr foréigin teaghlaigh, teaghlach agus cairde, agus gairmithe atá ag tacú le híospartaigh de dhrochíde.

Seo iad na tacaíochtaí atá ar fáil:

  • Tá Líne Chabhrach Shaorghlao Náisiúnta 1800 341 900 ar fáil 24 uair sa lá, 7 lá sa tseachtain
  • Tá Seirbhís Léirithe Fóin ar 1800 341 900 ar fáil 8am- 8pm 7 lá sa tseachtain
  • Tá Seirbhís Chomhrá Ar Líne ar fail 7 n-oíche sa tseachtain, 7pm-10pm ag womensaid.ie. Tá uaireanta breise le linn tréimhse COVID-19, Luan go hAoine, 10am- 1pm agus Dé Sathairn, 12pm-3pm agus Dé Domhnaigh, 11am- 1pm san áireamh.
  • Tá seirbhís théacsa le haghaidh ban atá bodhar nó nach bhfuil an éisteacht go maith acu ar fáil laethúil 087 959 7980
  • Tá seirbhís thacaíochta agus atreoraithe le haghaidh ban atá ag cur isteach orduithe foréigin teaghlaigh ar fáil ar 089 221 Luan go hAoine, 9:30am- 4:30pm. Tá seirbhís buail isteach ar fáil i dTeach an Charnáin
  • Cúirt Dlí Teaghlaigh i mBaile Átha Cliath, Luan go hAoine, 9:30am- 12:30pm

Cúnamh dFhir

Cuireann Cúnamh d’Fhir na hÉireann líne chabhrach rúnda, seirbhís thacaíochta agus eolas ar fáil d’fhir agus a dteaghlaigh atá ag fulaingt ó fhoréigean teaghlaigh.

(01) 554 3811 9am- 5pm Luan go hAoine

Tá ríomhphost le haghaidh tacaíochta rúnda ar fáil ag hello@mensaid.ie

Sonraí teagmhála do-  Foréigean Teaghlaigh agus Tacaíochtaí Páistí/ Tuismitheoireachta

Slán Sábháilte in Éirinn

Tá eolas suas chun dáta ag Slán Sábháilte in Éirinn ar an suíomh de sheirbhísí tacaíochta foréigin teaghlaigh áitiúla agus tearmainn in Éirinn agus a sonraí teagmhála.

Sonraí teagmhála le haghaidh- Foréigean Teaghlaigh

An Garda Síochána

Má tá tú buartha faoi fhoréigean i do theach, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le do stáisiún Gardaí áitiúil. Tá oiliúint speisialta ag baill na nGardaí chun déileáil le cásanna mar seo agus tugann siad comhairle, eolas agus cuidiú do na daoine seo. Má shíleann tú go bhfuil tú i mbaol láithreach, glaoigh ar 112 nó 999.

Tacaíocht Eile

Tacaíocht Eile

Seirbhís Idirghabhála Teaghlaigh an Bhoird um Chúnamh Dlíthiúil

Is seirbhís saor in aisce é idirghabháil teaghlaigh a thugann cuidiú do lánúineacha atá ag scaradh ó chéile agus do thuismitheoirí le caidreamh briste chun a gcomhaontuithe féin a shocrú. Déanann idirghabhálaí oilte éascaíocht ar na páirtithe agus tugann sé/ sí cuidiú dóibh chun a dtéarmaí socruithe féin a shocrú.

Sonraí Teagmhála- Website  

Fón: 01 874 7449 nó 01 874 7446

Seirbhís Aighneachta Náisiúnta

Cuireann an tSeirbhís Aighneachta Náisiúnta seirbhísí aighneachta ionadaí atá neamhspleách, rúnda agus saor in aisce ar fáil do dhaoine fásta le míchumais ar fud na hÉireann.

Le haghaidh eolas breise féach ar an suíomh gréasáin anseo nó glaoigh ar an líne chabhrach náisiúnta ar 0818 07 3000

Ionad Pavee

Is eagraíocht neamhrialtasach náisiúnta é Ionad Pavee atá suite i mBaile Átha Cliath ag obair chun rud éigin a dhéanamh le cás na gcearta daonna den lucht siúil agus Romaigh a bhfuil taithí acu le heisiamh sóisialta, leithcheal agus ciníochas mar ghrúpaí eitneacha mionlaigh. Ní sholáthraí seirbhísí é Ionad Pavee ach oibríonn sé ag leibhéil polasaí, seirbhíse agus pobail, ag dul i ngleic leis na riachtanais a bhaineann le foréigean ar bhonn inscne, gnéasach agus teaghlaigh de mhná Taistealaithe agus Romach san áireamh.

Sonraí Teagmhála- Website

Fón: (01 ) 878 0255

SBCA

Is seirbhís rúnda agus saor in aisce é an tSeirbhís Bhuiséadaithe agus Comhairle Airgid (SBCA) do dhaoine le fadhbanna fiacha agus bainistíocht airgid. Cuireann comhairleoirí airgid SBCA comhairle agus cuidiú praiticiúil ar fáil do dhaoine chun athbhreithniú a dhéanamh ar a bhfiacha, déileáil lena gcreidiúnaithe agus réitigh na bhfadhbanna a fháil.

Sonraí Teagmhála- Website  

Líne Chabhrach- 0818072000

Sonraí teagmhála do- Cothabháil