Cineál cáis / gnímh

  1. Iarratas faoi alt 27 den Acht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt) 1976 ina n-iarrtar ordú chun cosc a chur ar fhorbairt nó úsáid neamhúdaraithe tailte.
  2. Iarratas ar athbhreithniú breithiúnach nuair a fhaightear cead na cúirte a leithéid d'iarratas a dhéanamh.
  3. Iarratais ar bhannaí.
  4. Iarratais faoi ailt áirithe d'Acht na gCuideachtaí 2014 (féach ordú 75 de Rialacha na nUaschúirteanna mar a leasaíodh ).
  5. Achomhairc chun na hArd-Chúirte de bhun alt 42(1) Alt 42(2) nó alt 42(3) den Acht um Shaoráil Faisnéise 1997 (féach ordú 130 de Rialacha na nUaschúirteanna - I.R. Uimh 325 de 1998 ordú 130 d Rialacha na nUaschúirteanna - I.R Uimh. 325 de 1998).
  6. Iarratais áirithe faoi Achtanna na nAturnaetha 1954 - 1990.