SC09

An modh aithisc

Fógra

Tiocfaidh I.R. Uimh 196 de 2006, Rialacha na nUaschúirteanna (An Modh chun Breithiúna a Aitheasc) 2006 i ngníomh ar an 25 Aibreán, 2006.

Ceanglaítear leis an Riail, inter alia, go ndéanfar baill na Cúirte Uachtaraí a aitheasc sa chúirt faoi Phríomh-bhreitheamh nó Breitheamh, de réir mar a bheidh.

Tagann an riail nua in ionad Riail 1 d'Ordú 119 de Rialacha na nUaschúirteanna.

Ní dhéanann an Riail difear d'úsáid an teidil Breitheamh Uasal nó an teideal níos foirmiúla An Breitheamh Onórach.

Glaofar ar bhaill na hUaschúirte sa tríú phearsa, an Breitheamh Uasal de réir mar a bheidh.

John L. Murray
Príomh-Bhreitheamh
24 Aibreán 2006

Supreme Court