SC08

Ceapachán nótairí poiblí ag an bPríomh-Bhreitheamh

De bhun na gcumhachtaí a dhílsítear dom le hOrdú 127 de Rialacha na nUaschúirteanna (Uimhir 2 de 1993) leis seo déanaim an treoir agus an rialachán seo a leanas maidir le hiarratais daoine atá le ceapadh ina nótairí poiblí:

  1. In iarratas chun nótairí poiblí a cheapadh, ní cheanglófar ar an achainíoch deimhniú nach leor líon na nótairí atá ar fáil faoi láthair le hidirbheart ábhar nótaireachta sa chontae, sa chathair nó sa cheantar da n-iarrtar ceapachán chun riachtanais gnó agus riachtanais tráchtála a chomhlíonadh agus ní bheidh gá le deimhneasc i leith an ábhair sin san achainí nó sna doiciméid tacaíochta.
     
  2. Gabhfaidh éifeacht leis an treoir seo ar an agus ón 26ú Eanáir 2006

John L. Murray
Príomh-Bhreitheamh
25 Eanáir 2006

Supreme Court