Rialacha na nUaschúirteanna (Ordú 1A) (Order 1A)

Cineál cáis / gnímh

Is é an chéad chéim in éileamh ar dhíobháil phearsanta iarratas a chur faoi bhráid an Bhoird Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta (PIAB). Ní féidir toghairm díobhála pearsanta a eisiúint ach nuair a chuireann an PIAB teastas ar fáil ina maítear go bhfuil siad ag eisiúint an éilimh ach amháin in éilimh faillí leighis.

Tá an fhaisnéis agus an nós imeachta atá le leanúint nuair a bhíonn toghairm díobhála pearsanta á heisiúint in Ordú 1A de Rialacha na nUaschúirteanna.

I bhFoirm 1 in Aguisín CC de Rialacha na nUaschúirteanna, leagtar amach formáid na toghairme díobhála pearsanta.