Liosta de cheisteanna coitianta faoi fhógra achomhairc.

Tá 7 lá agat chun d'fhógra a sheirbheáil. Ansin, tá 21 lá ag an bhfreagróir chun a bhfógra a chur faoi bhráid na hOifige Cúirte Achomhairc agus ar gach freagróir eile.

Tabharfar uimhir thaifid duit do do chás (ar chóir tagairt dí ar do chomhfhreagras uile) agus dáta treoracha sula bhfágfaidh tú Oifig na Cúirte Achomhairc. De ghnáth bíonn an dáta idir 6 agus 9 seachtaine.

Tá 28 lá agat ó dháta chomhlánú ordú na hArd-Chúirte i gcomhair gnáthachomhairc. Tá 10 lá agat ón dáta chomhlánaithe i gcás achomharc dheifrithe.

Bunchóip amháin le taisceadh in Oifig na Cúirte Achomhairc. Déanfaimid cóipeanna a stampáil do na comhaid agat.

€250.00 faoi láthair. Ní mór an fógra comhlánaithe a thaisceadh i gcomhar leis an mbunchóip fhianaithe d'ordú na hArd-Chúirte.